Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0228
 Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Vestindia er en verdensdel.
 Sør-Amerika er en verdensdel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0341
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 14 april "Den amerikanske dagen" feires i alle amerikanske republikker.
 Dagen er et symbol på suverenitet og frivillig forening av kontinentet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0184

"Vertical perspective SW" by Strebe - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertical_perspective_SW.jpg#/media/File:Vertical_perspective_SW.jpg

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 Atlanterhavet mellom Amerika og Europa
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Image0043
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0342
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0029 
 Image0034
 2008 Befolkning  Landareale og folketetthet i Nord Amerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 2010 Brutto nasjonalprodukt til noen land i Nord-Amerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 Tidene for uavhengighet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 Anglo Amerika
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 Grensene mellom USA og Canada
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 1750
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0488
 1783 Spanske kolonier på det største
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0535
 Latinamerikanske språk: Grønt-spansk  Gult-portugisisk   Blått-fransk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0338
 I Latinamerika er mange romersk-katolske.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0572
 Amerigo Vespucci (1454-1512) var en italiensk oppdager og karttegner.
 Amerika har trolig fått navnet fra fornavnet hans.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0550
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0170
 1540 Sebastian Münster's kart
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0130
 1858 Snider-Pellegrini's illustrasjon av at Amerika har vært et landområde
 sammen med Afrika og Europa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 
 
 
 TILBAKE