Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0003
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Bildet er tatt i 826 km høyde av en satelitt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0595
 Nordamerika og Mellomamerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0339
 Nordamerika og Mellomamerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0341
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0342
 Nordvest-passasjen og passasjen gjennom Panamakanalen
 Rød linje: 14 000 km
 Panamakanalruten - Grønn linje: 18 200 km
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0343
 Urbefolkningen
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Non-Native American Nations Control over N America 1750-2008.gif
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Appalachene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0349
 De nederlandske koloniene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0343
 De tretten engelske koloniene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0340
 Canada
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Chihuahuan ørkenen ligger i USA og Mexico.
 Området er beskyttet av flere nasjonalparker i begge land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Chihuahuan ørkenen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0015

 Rio Grande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0161

 Nedslagsfeltet til Hudson Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0162

 Hudson Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0163

 Tidlig november  Isen begynner å legge seg i Hudson Bay.

 

 

 

 

 

Image0166

 

 Hudson Bay har rask landheving.

 

 

 
 
 TILBAKE