Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0005
 Sør-Amerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0346
 Latin-Amerika
 Søramerika,Mellomamerika og Mexico
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0490
 Latin-Amerika
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217

By Heraldry - Own work,This vector image was created with Inkscape., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7185231

 Latin-Amerika
 Grå farge er ikke Latin-Amerika: Canada, USA, Belize, Guyana, Surinam
 Latinamerika har et areal på ca 19 197 000 km2. Det er nesten 13% av jordens overflate.
 2015 Befolkningen var på mer enn 626 millioner.
 2014 Latin-Amerika hadde en kombinert nominell BNP på 5 573 397 millioner USD
 og en GDP PPP på 7 531 585 millioner USD.
 1861 Begrepet "Latinamerika" ble først brukt i et magasin "dedikert til årsaken til Pan-Latinism".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0218

By MexicanGoldenEagle - Geografía Quinto Grado (Geography, Fifth Grade)[1]Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10692440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0347
 Latin-Amerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0357
 Søramerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0361
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0348
 Grønt: Spansk
 Oransj: Portugisisk
 Blått: Fransk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0358
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Non-Native American Nations Control over South America 1700 and on.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0362
 1899
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 File:Patagonia Snow.jpg
 Patagonia ligger i de sørlige deler av Argentina og Chile.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0541
 Drake passasjen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 Magellanstedet som gjør den sørligste delen av Amerika til ei øy har fått navnet etter
 Ferdinand Magellan (1480-1521). I 1520 dro han gjennom dette stredet på sin
 jordomseiling. Han kalte havet han kom til for Stillehavet,for det var rolig akkurat da. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0532
 Drakepassasjen på øya i sør ( Beagle Channel)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0515
 Andesfjellene er et resultat av at landplater har blitt
 presset mot hverandre. Området har derfor mange vulkaner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0533
 1999 Urbefolkningen

 

 

 

 

 

 

 

 Image0173
 2009 rapport fra HDI ( Human Development Index )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Chaco torn skogen blir hogget raskt ned for å gi plass til dyrking av soyabønner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Normale vannstømmer til venstre, og strømmene  til høyre.

 Under El Niño blir ikke det kalde,næringsrike vannet ført opp til overflaten.

 

 

 

 

 

 

Image0163

Image0165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0222

Image0220

Image0225

 

 

 

 

Image0226

By Underlying lk - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27231269

Datakilden: Verdensbanken

 1998-2010 Trender på inntektsulikhet i Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Peru og Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE