Your Company
 
Arktis Antarktis Antarktis 2 Øyer
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

Antarktis 2

 
 Image0031
 Image0030
 2002 Emblem ble vedtatt i  for å representere Antarktistraktaten.
 1959 Avtalen ble undertegnet i Washington.
 1961 Avtalen trådte i kraft ved ratifikasjons av de 12 opprinnelige underskriverne.

 

 

 

 

 

 

 

  Image0032
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098
 Uillans (innsjø)
 2013 Ei gruppe boret seg gjennom det 800 meter tykke isdekket.
 Diameteren av borehullet var 30 cm.  Det ble tatt vannprøver.
 Mikroorganismer ble funnet - ca 1000 enheter per milliliter.
 Dette er 10 ganger mindre enn i havvann
 De klarte å opprettholde livsviktige funksjoner uten  fotosyntese og karbondioksid.
 Det var den første vellykkede utvinning av prøver av en så høy kvalitet
 på Antarktis subglasiale innsjøen.
 Study of Lake Uillans kan gi forskerne en ide om mulig liv på Saturn 's måne Enceladus,
 Jupiters måne  Europa og flere måner der klimaet er likt jordens Antarktis.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0161
 1981 - 2007 Trender når det gjelder overflatetemperatur basert på termisk

 infrarøde observasjoner gjort av en rekke NOAA satellitt sensorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0224

By Jonathan Bamber, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8790942

 Kartet viser hvordan isen flyter mot kysten.
 Hvis farge viser størst fart, gul nest størst, og blå er på tredjeplass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0237

foto: Multiconsult

 Slik vil energiproduksjonen fordele seg mellom solcellene og dieselgeneratorene

 i det nye solcelle-anlegget ved Troll  i Antarktis.

 Solcelle-anlegget skal kobles til et nytt smart styringssystem med en batteripark med

 kapasitet på 3 840 kWh.

 Solceller jobber bedre i kjøligere forhold, og kombinasjonen av mye sol i

 sommerhalvåret og lysrefleksjon fra snøen gir gode resultater.

 Hvert år ble rundt 20 containere med totalt 500 kubikkmeter diesel fraltet den lange veien til

 forskningsstasjonen. Hver container har en fraktpris på rundt 300 000 kroner.

 Elprisen kom på 15 kroner kWh.

 Ifølge Multiconsult kan et smart system med solceller, batterier og dieselgeneratorer

 kutte dieselforbruket til Troll med 50 %, og nær halvere elprisen til 7,40 kroner kWh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Lake Vostok
 Dette er den største av de 400 kjente subglasiale innsjøer.
 Innsjøen ligger under Russlands Vostok stasjon.
 Overflaten av denne ferskvann-innsjøen er ca 4000 m under overflaten til isen
 Den befinner seg ca 500 m under havoverflaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 Lake Vostok
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Lake Vostok
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Vostok stasjonen