Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0525
 1591  Philip 2 kontroll
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Philip II of Spain ( 1527 – 1598) Han hadde makten fra 1554-1598  dvs. i 44 år
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0524
 Spania skaffet seg kontroll over store deler av Amerika.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3546028

 1783 De spanske koloniene i Amerika da de var på sitt største
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0528
 Poetugal skaffet seg kontroll over Brasil.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0529

 Det britiske riket med De tretten koloniene,Canada, Britisk Guiana mm.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0533
 1815 Det britiske imperiet Frankrike ble svekket etter Napoleonskrigene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0534
 1919 Resultatet av fredsforhandlingene i Verseilles etter 1.verdenskrig førte til at
 Det britiske imperiet var på sitt største i utstrekning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 1815-1990  Uavhengighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0165
 Tidspunktene for frigjøring fra kolonimaktene