Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0084
 Andean Community of Nations

 Samarbeid mellom nasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 De fire reisene til Christofer Columbus
 Oppdagelser
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 CELAC er en organisasjon av latinamerikanske land.
 Organisasjoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 Tidssoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0292
 Folketallet i Amerika sammenlignet med de andre verdensdelene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0293
 Orkanene kommer inn fra Atlanterhavet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0294
 Orkan
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Tornado-områder  Til vestre i kommer Jet-strømmen inn.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Jet-strømmen går mellom tropsfæren og stratosfæren.  
 Fly kan ha nytte av den på veien fra Japan til USA.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0388
 Indoeuropeiske språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0578
 Amerika besto en gang av flere landmasser.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0579
 Laramidia strekte seg fra Mexico til Alaska.
 Der fantes det en av de rikeste faunaer av dinosaurer i verden.
 Tyrannosaurus levde f.eks. i området.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0592
 2004 Bolivarian Alliance for Amerika grunnlagt av Cuba og Venezuela
 Den er basert på sosial,politisk og økonomisk ingegrasjon mellom Latin-Amerika
 og Karibia.
 Den er knyttet til sosialistisk og sosialdemokratisk styre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
  "Den inter-amerikanske menneskeretten" er en menneskerettighetsorganisasjon for
 beskytte menneskerettighetene i OAS (Organization of American States).
 Den er basen i San Jose i Costa Rica.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Latinske språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 OAS (Organization of American States).
 Til høyre: I et ekstraordinært møte ble Honduras stemt ut av organisasjonen.
 
 1948 OAS ble stiftet med hovedkarter i Washington DC.
 Organisasjonen består av 35 uavhengige stater i Amerika.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 OAS statene   1948: 21 stater   Dette har senere økt til 35 stater.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1986 Rio Group  Organisasjonen ble skapt i Rio de Janeiro i Brasil.
 Dette er en internasjonal organisasjon av latinamerikanske og noen karibiske stater.
 Gruppen har intet sekretariat og fast forsamling. Den består av et møte mellom
 topplederne en gang i året.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 FTAA (Free Trade Area of the Americas
 2011 Planlagte medlemsstater i det amerikanske frihandelsområdet
 Området gjelder 34 land og nesten 800 millioner mennesker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023

 USAs militærbaser

 

 

 

 

 

 

Image0212

 

 IDB (Den Inter-American Development Bank)

 Banken er den største kilden til å finansiere utvikling i Latin-Amerika og Karibia.

 IDB gir lån til standard kommersielle priser.  

 Grønn farge viser lånetagere, og rød farge lånegivere.