Your Company
 
Historie 1 Historie 2 Historie 3 Indianere 1 Indianere  2 Inuiter Innfødte Energi Diverse
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

USA Historie,indianere,inuiter

 
 
 
 Image0540
 De første 13 statene
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 1775 Befolkningstetthet
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 1775-1960
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 1777 Dette flagget ble vedtatt i Kongressen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0541
 De engelske monarkene som kontrollerte de første 13 statene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0542
 1756-1763 Sjuårskrigen  Alle de europeiske stormaktene i perioden var med.
 Noen kaller Sjuårskrigen "Den første verdenskrigen". Over en million døde i krigen.
 Krigen fører til viktige forandringer i maktbalansen. Kartet viser resultatet av krigen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0515
 1783 Territoriet til de opprinnelige 13 statene som løsrev seg fra Storbritannia
 1803 Luisiana kjøpes av Frankrike
 1819 Florida ovetaes fra Spania
 1819 Texas annekteres av Republikken Texas
 1848 Statene i sørvest overtaes fra Mexico
 1867 Alaska kjøpes av Russland
 1898 Hawaii annekteres
 1917 Virgin Islands kjøpes av Danmark
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 George Washibngton   USA's første president (1789 - 1787)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 Abraham Lincoln  -president 1861 - 1865 
 Han var president under borgerkrigen mellom
 statene i nord og statene i sør.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Image0009
 Åtte presidenter døde i presidentperiode - fire av sykdom, og fire fordi de ble drept.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Kulturelle områder på den tiden da europeere kom dit.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0498
 1660 Nederlenderne gjorde krav på dette området.