Your Company
 
Amerika Urfolk Havområdene Fjell i Am. Elver i Am. Kolonier Historie Am Energi i A Litt av hvert
Home USA USA Vest,Alaska, Hawaii USA Sørstatene USA Øststater USA Midtvesten USA Historie,indianere,inuiter Canada,Oppdagere De vestindiske øyene Mellom-Amerika Sør-Amerika 1 Sør-Amerika 2 Oseania Arktis,Antarktis,Diverse Startside

 
 
 
 Image0557
 Vandringen til Amerika over Beringsstredet under istiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0545
 Utbredelse av Na-Dene språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0547
 Rundt 1915 Truger blir laget.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0548
 Indianerbarn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0549
 Indianere fra Guatemala

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 Prosent av innfødte i forskjellige deler av USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0164
 Peru og Bolivia har flest innfødte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Befolkningssammensetning i Sør-Amerika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0099
 Quechua er en familie av dialekter som snakkes av 8-10 millioner innfødte.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 Tidlige søramerikanske kulturer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 Tidlig mexikansk kalender som ble benyttet av mayaer og aztekere
 Det var en 260 dagers rituell kalemer uten tilknytning til astronomi eller
 jorbruks-sykler.
 Denne kalenderen ble brukt i kombinasjon med en 365 dagers kalender.