Your Company
 
Midtøsten,historie Geografi Historie Asia 1 Asia 2 Afrika 1  Afrika 2 Klima Kolonier Rel. Div.
Hem Kaukasuslandene Midtøsten 1 Midtøsten 2 Sentral-Asia Syd-Asia Sørøst-Asia Øst-Asia Afrika-Middelhavsland Sør i Sahara Vest-Afrika 1 Vest-Afrika 2 Vest-Afrika 3, Sør-Afrika Øst-Afrika 1 Øst-Afrika 2 Startside

 
 
 
 Image0512
 Great Rift Valley
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Great Rift Valley
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0514
 Great Rift Valley
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Great Rift Valley
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 Gregory Rift
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0573
 Great Rift Valley er et resultat av at jordplatene er i bevegelse.
 Tallene viser hvor mange mm platene beveger seg hvert år.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0513
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Victoriasjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0580
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0516
 A - Albert     Y - Kyoga              E - Edward    K - Kivu
 V - Vicroria   T - Tanganyika    M - Malawi
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0556
 Victoriasjøen til høyre
 Innsjøene Albert, Kivu og Tanganyikasjøen til venstre 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0513
 Tanganyika - sjøen ligger innenfor grensene til Den demokratiske republikk Kongo.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 Victoriasjøen
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Victoriasjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Victoriasjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0558
 Stadig flere fra Uganda,Kenya og Tanzania bosetter seg ved Victoriasjøen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 Befolkningstetthet ved Victoriasjøen
 
 
 
 TILBAKE