Your Company
 
Midtøsten,historie Geografi Historie Asia 1 Asia 2 Afrika 1  Afrika 2 Klima Kolonier Rel. Div.
Hem Kaukasuslandene Midtøsten 1 Midtøsten 2 Sentral-Asia Syd-Asia Sørøst-Asia Øst-Asia Afrika-Middelhavsland Sør i Sahara Vest-Afrika 1 Vest-Afrika 2 Vest-Afrika 3, Sør-Afrika Øst-Afrika 1 Øst-Afrika 2 Startside

 
 
 
 Image0055
 1869 Slaver fanget i Kongo om bord på et arabisk slaveskip
 Slaver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Caspian Sea from orbit.jpg
 Det kaspiske hav
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0183
 ADB (Asian Development Bank)
 Økonomi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=530910

 Energi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0401
 Indoeuropeiske språk
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0399
 1921  Det britiske riket
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0488
 Øst-Asia grenser til Stillehavet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0492
 Det østasiske kulturområdet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0525
 2001 Shanghai Cooperation Organisation ble grunnlagt i Shanghai .
 Lederne var fra Kina, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan og Usbekistan.

 Dette er en politiske, økonomiske og militær organisasjon.

 2015 India og Pakistan ble fullverdige medlemmer. De forventes å delta i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0207
 Shanghai Cooperation Organisation
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 2007  Shanghai Cooperation Organisation har møte i Kirgisistan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0208

By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5845329

 2005 Putin me representanter fra Iran og Mongolia er observatører i SCO
 SCO (Shanghai Cooperation Organisation).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Land i verden med islamsk befolkning
 Grønt: Sunni-områder
 Brunt: Shia-områder
 Blått: Ibadites
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 OPEC landene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 Hovedkvarteret til OPEC landene ligger i Wien.
 
 2015  Det har vært en kraftig gjeldsoppbygging i Asia i årene etter finanskrisen
 rammet i hovedsak den vestlige verden.
 I Kina er den samlede gjelden mer enn firedoblet.
 I Sør-Korea, Malaysia og Thailand har husholdningene opparbeidet seg en svært høy gjeld.
 

 

 

 

 

 

 

 Image0209

 1979-1983 Kart over land som erklært seg som sosialistiske stater under marxist-leninistisk
 eller maoistisk definisjon.