Your Company
 
Kina 1 Kina 2 Kina 3 Taiwan Sør-Korea Nord-Korea Japan 1 Japan 2 Japan 3 Mongolia Gobiørkenen
Hem Kaukasuslandene Midtøsten 1 Midtøsten 2 Sentral-Asia Syd-Asia Sørøst-Asia Øst-Asia Afrika-Middelhavsland Sør i Sahara Vest-Afrika 1 Vest-Afrika 2 Vest-Afrika 3, Sør-Afrika Øst-Afrika 1 Øst-Afrika 2 Startside

Øst-Asia

 
 
 
 Image0527
 Øst-Asia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0095
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0582
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0213

"Sea of Japan Map" by Chris 73 / Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_of_Japan_Map.png#/media/File:Sea_of_Japan_Map.png

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0001 
 2012 Utbyggingen av jernbanen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0483

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0101
 Gule havet
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0399
 Challengerdypet er det dypeste kjente stedet i verdenshavene.
 Dybden er på omtrent 11 000 meter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Sørkina havet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0265
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0657
 Japans okkupasjon av Korea 1910-1945
 Koreakrigen varte fra 1950-1953.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0264
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 Senekau-øyene forvaltes av Japan og er i japansk besittelse.
 Både Japan, Kina og Taiwan gjør krav på området.
 Interessen har å gjøre med mulightene for å finne olje og gass i området rundt øyene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0582
 Området ved den røde ringen hører til Unescos verdensarv.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0613
 Hurtigtog
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Kartet viser tettheten av høyhastighetstårn regnet i km pr. million innbyggere.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Kinesisk-tibetanske språk
 Over 1,3 milliarder snakker slike språk, og det er den nest største språkgruppen på jorden.
 Til sammen er det ca. 340 språk i Kina,Himalaya og Sørøst-Asia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0033
 1912 Kina,Japan og Sør-Korea ble enige om å starte forhandlinger om et
 frihandelsområde.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022

 11 okt. 2013 Syklonen Phailin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0098

 1950 Tenzin Gyatso (1935-  ) ble valgt til den 14. Dalai Lama.

 Han kom på tronen som Tibet 's statsoverhode 15 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0163

 Sør-Kinahavet inneholder over 250 små øyer, rev og sandbanker.

 De fleste er folketomme, og mange står under vann ved høyvann. Noen er permanent under vann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0163

 Blå linje: 200 mils økonomisk sone

 Rød linje: Område som Kina gjør krav på

 Grønne markeringer: Omdiskuterte øyer

 

 

 

 

 

 

Image0208

 1910 Japan annekterte Korea.

 

 2.Verdenskrig Japan brukte 700 000 arbeidere fra Korea til å opprettholde produksjonen, hovedsaklig gruvedrift.

 Noen av dem døde i Japan under bombingen av Hiroshima, mens andre dro hjem etter krigen.

 Japan returnert omtrent 1400 kunstgjenstander til Korea.

 Koreanere har også krevd erstatning for "comfort women". De fleste av dem var under 18 år.

 De ble tvunget til å være sexslager for 30-40 japanske soldater hver dag.

 De som overlevde ønsker at Japan skal be om unnskylding og gi erstatning, men det japanske

 rettssystemet avviser dette fordi det har gått lang tid, og fordi bevisene mangler.

 

 1965 Sør-Korea nektet å handle eller åpne diplomatiske forbindelser med Japan.

 Japan ga Sør-Korea 500 millioner dollar i myk lån og 300 millioner i tilskudd som kompensasjon for

 å ha tatt kontrollen over Korea.

 

 2015 Japan og Sør-Korea er viktige handelspartnere.

 Mange studenter, turister, artister og forretningsfolk reise mellom de to landene.

 Japan anerkjenner ikke Nord-Korea som et land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0209

"Japan Korea Treaty of Amity 26 February 1876" by World Imaging - Own work, Japan Diplomatic Archives. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_Korea_Treaty_of_Amity_26_February_1876.jpg#/media/File:Japan_Korea_Treaty_of_Amity_26_February_1876.jpg

 1876 Japan-Korea avtale

 

 

 Kina

 Første opiumskrig (1839-1842) og andre opiumskrig (1856-1860) ble utkjempet av Storbritannia mot Kina.

 Kinas imperiet ble redusert til en halv-kolonisert territorium.

 

 

 Japan

 1854  En amerikanske asiatiske skvadronen under ledelse av Matthew C. Perry tvang Japan til å åpne portene

 portene for den vestlige verden.

 Japan ble ydmyket av en traktat uten balanse, og med utsikter til å miste sin uavhengighet og integritet.

 Landet gjennomførte en rask forvandling. Det klarte å vri seg ut av et middelaldersk samfunn til et

 moderne industrialisert land.