Your Company
 
Estland Latvia Litauen Polen BS Historie Diverse
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Baltiske stater,Polen

 
 
 
 Image0277
 Baltikum
 
 2004  De baltiske landene ble med i NATO.
 
 1991 Sovjetunionens hær startet tilbaketrekking fra Estland, Latvia og Litauen.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0307
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0169

"PL-RU war 1919 phase I" by Renata3 - Self-made from scratch using Inkscape. Based on (2001) Lietuvos istorijos atlasas, Vaga: Vilnius, pg. 39. Licensed under GFDL via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PL-RU_war_1919_phase_I.svg#/media/File:PL-RU_war_1919_phase_I.svg

 1919 Målet med sovjetiske offensiven var å følge flyktende tyske tropper
 og opprette sovjetrepublikker i områdene de hadde forlatt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0526
 1920 I mellomkrigstiden var De baltiske statene selvstendige.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0051
 1558-1583 Livlandskrigen  Den russiske tsaren Ivan den grusomme angriper
 de baltiske statene for å få tilgang til Østersjøen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 1558 Russerne beleirer Narva i Estland.
 Narva er Estlands tredje største by.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0397
 Finskebukta
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0398
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0291
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 Baltiske språk
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 Jugendstil i Riga
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0523
 "Den baltiske måten" - "Den syngende revolusjonen"
 1987-1991  En del hendelser skjedde som ledet til ny frihet for Estland,Latvia og Litauen.
 Fotografiet er fra 1988 hvor en syngende demonstrasjon spontant fant sted i nærheten
 av Tallinn i Estland.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0100
 "Den baltiske måten" - "Den syngende revolusjonen"
 Nesten 2 millioner mennesker demonstrerte for å frigjøre De baltiske republikkene
 fra Sovjetunionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 "Den syngende revolusjonen"
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0160
 1569 Kongeriket Polen og Storhertugdømmet ble slått sammen til en enkelt

 stat, Polen-Litauen.

 

 

 

 

 

Image0161

 Unionen Polen-Litauen ble dannet i Lublin.

 

 

 

 

 

 

Image0162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0163

 1619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0015

 1621 Svenskene bomber festningen Dünamünde utenfor Riga og annekterer Livland.

 Livland var en historisk region i Baltikum som omfattet nåværende Estland og Latvia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0164

 1650

 

 

 

 

 

 

Image0220

 1949 Sovjetunionen begynte masse deportasjoner av mer enn 90 000 personer fra Baltikum til Sibir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0221

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=16906756

 En familie fra Estland som ble deportert til Sibir

 72% av de deporterte var kvinner og barn under 16 år.