Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

By.e

 
 
 
 Image0057
 York

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0071
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0107
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0109
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0113
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0110
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Eboracum var et fort i romernes Britain som senere ble til byen York.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Et romersk kornkammer
 Søylene hevet gulvet for å holde  maten tørr og fri for skadedyr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Huset hadde sentral-oppvarming.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 Bymuren rundt York
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0112
 Bymuren
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 Romersk fort   York var en viktig romersk forlegning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Kliffords Tower
 1190 Det foregikk pogromer i det jødiske samfunnet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0115
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0116
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0117
 Slik slo en mynter i York. York var et vikingekonnedømme i en periode frem til 954. 
 Vikingene kalte byen for Jorvik.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0282
 Statue av Konstantin den store (Romersk keiser 306 til 337 e.Kr.)
 England var en del av Romerriket.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Statue av Konstantin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 1461 Kam mellom to landsbyer ved York
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 1066 Slaget ved Stamford bridge
 Stamford bridge ligger 11 km øst for York.
 Harald 3 Hardråde falt, og dette markerer slutten på vikingtiden i Norge.
 
 Harald var født i 1015 og han var derfor bare 15 år da han kjempet på
 Stiklestad i 1030 mot danskene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 1066 Slaget ved Stamford bridge
 
 
 
 TILBAKE