Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image:CERN member states.svg
 Medlemsstater i Cern
 The European Organization for Nuclear Research)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:CERN-aerial.jpg
 Cern ligger i Sveits mot grensa til Frankrike.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 CERN Globe of Science and Innovation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 CERN Globe of Science and Innovation
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Insertion of vac-tank 2.jpg
 The Compact Muon Solenoid (CMS)  bygges.
 2600 personer fra 180 vitenskapelige institutter samarbeider om byggingen.
 Large Hadron Collider (LHC) er verdens største partikkelakselerator som for øyeblikket
 bygges i CERN.
 Formålet med akseleratoren er å søke tilbake i tid til få millisekunder etter Big Bang.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:CMS Under Construction Apr 05.jpg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:CMS Silicon Tracker Arty HiRes.jpg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:LHC.svg
 For å akselerere partiklene opp til hastigheter tett oppunder lysets hastighet, sendes
 partiklene gjennom rør i en 27 kilometer lang tunnel.
 En håper på å begynne eksperimentene høsten 2008.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Partikkelakselerator
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:FirstWebServer.jpg
 Cern utviklet www  - World wide web    Dette var den første maskinen som ble brukt.