Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Di.c

 
 
 
 Image0254
 Nasjonalparker i England og Wales
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Nasjonalparken i Sør-Wales --nr.10 på kartet over.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Nasjonalparken i Sør-Wales --nr.10 på kartet over.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 I Penninene i Midt-England er det en nasjonalpark.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 Fra nasjonalparken i  Penninene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0084
 Eden prosjektet ligger i Cornwall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0085
 Cornwall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0082

 Eden prosjekt i Cornwall

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Eden prosjekt i Cornwall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 Planteplanktonet står for halvparten av all fotosyntese på jorda.
 Planteplanktonet produserer derfor også halvparten av alt det
 oksygenet i atmosfæren som alle planter står for.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Devon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Ponnier i Devon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Kalkklipper i Øst-Sussex
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Nordvest-England
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Nordvest-England
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 England har mye sauer.
 
 
 
 TILBAKE