Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Di.e

 
 
 
 Image0025
 "Pretty flamingos" vindturbiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 Thanet Wind Farm  300 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0098

 2013 London Array   630 MW

 Den var på dette tidspunktet den største offshore vindparken i verden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 Greater Gabbard vindpark  504 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0091
 Sheringham Shoal Offshore Wind Farm  317 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0092
 Lincs Wind Farm  270 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0093
 Lynn og Inner Dowsing vindpark

 Den gir 194 MW. Det er nok til å forsyne 130 000 boliger. 

 Det blir 670 boliger pr. MW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0095
 Walney Wind Farm  367 MW

 

 

 

 

 

 

 

 Image0096
 Barrow Offshore Wind Farm    90 MW
 
 Image0027
 "Pretty flamingos"  90 MW
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 2006 Transformatorstasjon på  Barrow Offshore Wind Farm
 Jackup skip og vindturbin i bakgrunnen

 

 

 

 

 

 

 Image0100

 

 

 

 

 

 

 

Image0089

 2014 Hinkley Point C atomkraftverk er et prosjekt for å bygge en 3 200 MW to reaktor

 kjernekraft stasjon i Somerset.

 Konsulentselskapet Prognos: Kraftforsyning fra ny sol- og vindkraft er betydelig rimeligere

 selv om en tar høyde for den ekstra reservekapasiteten som trengs siden fornybar energi

 gir ujevn produksjon. Ny sol og vind i dag om lag 20 prosent billigere enn ny atomkraft.

 Lar en være å ta hensyn til backup-behovet, er sol og vind hele 50 prosent billigere enn atom.

 Forventede ytterligere kostnadsreduksjoner for sol og vind ikke er regnet med.

 

 

 2017 Dong starter byggingen av en ny vindpark på inntil 660 MW i Irskesjøen.

 Den skal være en forlengelse av to eksisterende parker, Walney 1 og 2 av Walney Island

 i den irske Havet.

 Kraften blir betalt med 1,42 danske kroner per kWh for de første 15 år.

 

 

 Første kvartal 2014

 Fornybare energi teknologier bidro til  nesten en femtedel av Storbritannias kraftmiks

 - vind, nedbør, og en økning i nybygg i solenergi.

 Det ble produsert 18,1 TWh, en økning på 43% fra samme periode i 2013.

 Den sterke utbyggingen hadde å gjøre med at subsidiene skulle reduseres senere på året.

 

 2015 Greg Barker, Storbritannias energi- og klimaministeren:

 Big Six må bli Big 60.000.

 Det er nødvendig  å "klippe byråkrati" og utrydde over-komplisert politikk for å drive

 veksten videre i den grønne økonomien.

 Han påpeker at solenergi har fallende kostnader - energi fra jordvarme, biomasse,avfall og

 vannkraf gir arbeidsplasser og vekst.

 

 

 

 

 

 

Image0170

 Hornsea sonen ligger utenfor Yorkshire kysten.

 Den dekker over 4000 kvadratkilometer, og utgjør en av verdens 's største

 offshore utviklings soner.

 Danske DONG er med i prosjktet.

 Konserndirketør Samuel Leupold i DONG Energy:

"Vi har allerede investert rundt £ seks milliarder i Storbritannia" (2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE