Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0005
 ESA (European Space Agency)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Disse landene er med i ESA.
 ESA står for The European Space Agency
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0091

                                                     Image0006

  By Ssolbergj - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4343775

 Blått: Land som deltar i ESA
 Turkis: Land som har avtale om ECS
 Grønt: Land som har undertegnet en samarbeidsavtale
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006

 

 

 

 

 

 

Image0007

 Image0010

 Land i ESA og assosierte medlemmer

 

 

 

 

 

Image0011

 2016 Budsjettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0189

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1998-2012 Firetrinnsraketten Vega har fullført 13 turer.
 Den er den minste europeiske bæreraketten. Vekten er 2,5 tonn.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0609
 1979 Ariane 1 var den første rakettet som ble sendt ut fra ESA.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 ESA bruker Ariane-raketter for å sende satelitter opp i rommet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Ariane 5
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Rakettene sendes opp fra Fransk Guiana.
 I nærheten av ekvator gir jordrotasjonen raketten ekstra drivkraft.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Rakettene sendes opp fra Fransk Guiana.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 Årsaken til at rakettene sendes opp fra fransk Guiana, er at
 området ligger i nærheten av ekvator. Da hjelper
 jordrotasjonen til med å sende rakettene opp, og det blir bruk
 for mindre drivstoff.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 ESA's hovedkvarter i Paris
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 ESA's hovedkvarter i Paris
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0168

"Views in the Main Control Room (12052189474)" by European Space Agency - ESOC flickr, Credit: ESA - Jürgen Mai. Licensed under CC BY-SA 3.0-igo via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Views_in_the_Main_Control_Room_(12052189474).jpg#/media/File:Views_in_the_Main_Control_Room_(12052189474).jpg

 Kontrollrom i Darmstadt
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Kontrollrommet i Tyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 Prototype på det romfartøyet som ESA ønsker å sende til Mars.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 2012 Forskjellige lands bidrag
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 ATV (Automated Transfer Vehicle) er et ubemannet lasteskip som skal forsyne den internasjonale
 romstasjonen ISS med vann. luft og materialer til eksperimentering. Den skal også gjenopprette
 ISS posisjon etter effekter av jordas atmosfære.
 Raketten Ariane 5 ES skal frakte ATV opp.
 Fem ATV  skal sendes opp innen 1014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0190
 Columbus modul til ISS

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Norske Space Centre (NSC) (norsk: Norsk Romsenter)