Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0007
 9 mai 1950 Schuman-erklæringen førte til etableringen av europeisk
 kull- og stålfellesskap.
 Dette var etter et forslag fra den franske utenriksministeren Robert Schiman.
 Etter to verdenskriger så han det som viktig med et overnasjonalt samfunn.
 Mer
 
 

EU enlargement between 1958 and 2013

 By Kolja21 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6884395

 1957-2013
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 1951 EKSF (Europeiske kull- og stålfellesskap) ble etablert av Paris-traktaten.
 De seks grunnleggerne var: Frankrike,Italia,Vest-Tyskland,Belgia,Nederland og Luxembourg.
 1967 EEC (European Economic Community) ble opprettet.
 1993 EU (European Union) ble navnet etter at Maastricht avtalen ble etablert.
 1951-1992
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Image0228

By Rob984 - Derived from File:Germany on the globe (Germany centered).svg., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41191450

 

 1993 EEC

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Image0013
 Maastricht-traktaten innførte Den europeiske union.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0186
 Image0187
 2004 TCE (-traktaten om opprettelse av en grunnlov for Europa)
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 EU    I 2006 hadde EU 493 millioner innbyggere.
 
 EUs fire friheter:      Fri flyt av kapital     Fri flyt av tjenester
                                    Fri flyt av varer       Fri flyt av arbeidskraft
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:EU Globe No Borders.svg
 EU

 

 

 

 

 

 

 

 Image0110

 2004

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Land i EU   Grønn farge viser land som ønsker medlemsskap.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Romania og Bulgaria kom med i EU i 2007.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild:Enlargement of the European Union 77.gif
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0354
 Mørke blått:   De 27 EU-statene
 Mellomblått:   Medlemskandidater 
 Grønt:             Medlemskap er mulig
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 2009 Det østlige partnerskap
 Dette er et samarbeid mellom EU og 6 andre land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 2012 EU og kandidatland

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 2014 EU
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Minibok med charter om de grunnleggende rettighetene i EU, politisk, sosialt og økonomisk.
 2009 De fikk full rettsvirkning etter Lisboa-traktaten. Utarbeidelsen skjedde i 2000.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 Hovedkvarteret til EU ligger i Brussel i Belgia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 EU-kommisjonen i Brussel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 EU-kommisjonen i Brussel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Europaparlamentet i Brussel
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Europaparlamentet i Brussel
 24 mai 2012  Europaparlamentet foreslår skatt på finansielle transaksjoner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 Et av de europeiske parlamentene ligger i  Strasbourg i Frankrike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 Europaparlamentet i Strasbourg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0237
 Europaparlamentet i Strasbourg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 Europaparlamentet i Strasbourg
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163
 Europaparlamentet i Strasbourg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0231

By PPCOE - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7157935

 1979 Europaparlamentet holdt sitt første valg.

 Innbyggerne skulle få mer innflytelse over samfunnet beslutningsprosesser.

 

 

 

 

 

 

Image0232

 Fordelingen av de 751 plassene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 2014 Partier i Europaparlamentet
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 2002 Euroen ble innført.
 Euroen brukes av 22 land som til sammen har 332 millioner innbyggere (2012).
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Euro- sonen
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Euro- sonen
 Noen ganger forhandler landene seg til "opt- outs" dvs. at de slipper å delta på
 spesielle politiske områder. Danmark har 4 opt-outs, Polen 1, Sverige 1 og Tsjekkia 1.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Den europeiske sentralbanken i Frankfurt i Tyskland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 2014  Den nye europeiske sentralbanken skal stå ferdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0167
 Mørke blått: Eurosonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Den europeiske kull og stålunionen (ECSC) ble grunnlagt i 1951.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0240
 Romatraktaten underskrives i 1957.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0017
 "Foundation hall" i Roma
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0241
 De ti nye medlemslandene i 2004
 
 

 

 

 

 

 

 Image0240

By European Economic Area.svg: Kolja21, Fry1989derivative work: Danlaycock - European Economic Area.svg, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32132627

 EUs økonomiske områder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0296
 Budsjettet 2006
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 2011 EU- budsjettet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0541
 Mørke blå: Land som bruker euro
 Lyse blå: EU land som ikke bruker euro
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Eurosonen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Euro
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 EU og NATO
 Blått er med i EU men ikke i NATO
 Oransje er med i NATO, men ikke i EU.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0360
 EU-utviklingshjelp
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Schengen området
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Schengen området
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0361
 Schengen samarbeidet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 2012 Forskjellig tilknytning til Schengen området
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 Schengen og EU
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Visumregler for innreise til Schengenområdet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 2010  EFTA    Lyse grønt: Tidligere medlemmer  Mørke grønt: Nåværende medlemmer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 2012  EU innførte embargo på fremtidige oljekontrakter med Iran.
 Ved embargo er det forbudt å handle med et land. Hensikten er å endre landets politikk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0099
 EU og forskjellige andre organisasjoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0029
 EU- innbyggernes tro på gud
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 2013    EFTA- land
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Map of Luxembourg with Schengen highlighted in orange, the district in dark grey, and the canton in dark red
 Schengen er en landsby sør-øst i Luxembourg.
 1995 Schengen-avtalen ble vedtatt.
 Den avskaffelse av kontrollen på de felles grensene mellomn EU-landene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 2001 – Schengen-traktaten iverksettes i Norge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 2013 Schengen-området
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 2002 European Food Safety Authority ( EFSA ) ble opprettet.
 Det skal gi uavhengie og vitenskaplige råd når det gjelder risiko forbundet
 med matkjeder.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Image0003
 2010 EU-landenes gjeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
                                             Image0112
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 2000-2011 Underskudd/overskudd i % av BNP
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 EUs kvotehandel  EU ETS (European Union Emission Trading Scheme) er et
 markedsbasert instrument for EUs klimapolitikk.
 Klimautslippene skal reduseres med minimale økonomiske kostnader.
 Gjennom kvotehandelen skal Kyoto-protokollen oppfylles.
 I løpet av 2008-2012 skal utslippene reduseres med  8% i forhold til 1990 nivået.
 
 2005 EUs kvotehandle ble vedtatt av Europaparlamentet og EU rådet, og det
 gjennomfører verdens største kvotehandel.
 EU ETS retter seg mot karbonutslipp på rundt 11 000 fabrikker i 31 land -
 28 EU-land pluss Liechtenstein, Island og Norge. Sementfabrikkene er med.
 Til sammen utgjør dette litt over halvparten av Europas CO2 utslipp.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 2009  EU-Øst Partnership
 Under partnerskapet får f.eks. Ukraina 300 millioner euro.
 (Polen som er medlem får 12 milliarder euro)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 ECJ (European Court of Justice) er det høyeste rettslige organiet i EU.
 EU-domstolen er plassert i Luxembourg.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Presidenter i EU-domstolen
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0037

 2014 Jean-Claude Juncker er nominert president i EU-kommisjonen.

 Han var tidligere statsminister i Luxembourg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0052

 2014 Federica Mogherini (1973-  ) ble EUs "utenriksminister".

 Hun var en italiensk politiker fra "Det demokratiske partiet" (sentrum,venstre).

 

 

 

 

 

 

 

Image0067

 2014 Donald Tusk (1957 - ) ble utnevnt til europeiske råds president.

 Han var Polens tidligere statsminister.

 

 

 

 

 

 

 

Image0082

 2014 Martin Schulz (1955- ) ble president i Europaparlamentet.

 Han er en tysk sosialdemokrat.

 

 

 

 

 

Image0100

 2014 De nye europeiske sentralbanken hovedkvarter under bygging i Frankfurt, Tyskland

 ECB er ansvarlig for eurosonens pengepolitikken.

 

 

"Horizon 2020"

"Horizon 2020" er det åttende rammeprogram i EU for utvikling av forskning og teknologi ( RP8 ).

 2014-2020 Rammeprogrammet får et budsjett på € 80 milliard.

 Strategi 5 setter ambisiøse mål: Økt sysselsetting og innovasjon, bedre kvalitet på utdanning,

 sosial integrasjon, møte klimaendringer og mangel på energi og andre ressurser.

 

 

 

 

 

Image0171

 2015 Den økonomiske troikaen:

 1. EU-kommisjonen

 2. Den europeiske sentralbanken

 3. Det internasjonale pengefondet

 

 

 

 

 

Image0180

"EU OCT and OMR map en" by Alexrk2 - Natural Earth 1:50m (http://www.naturalearthdata.com). Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_OCT_and_OMR_map_en.png#/media/File:EU_OCT_and_OMR_map_en.png

 EU landene med oversjøiske land, territorier og regioner

 

 

 1. januar 2016 EUs befolkning passerte 510,1 millioner.

 1. januar 2015 EUs befolkning var på 508,3 millioner.

 Økningen skjedde til tross for at det i 2015 døde flere EU-borgere enn det ble født.

 Årsaken til tilbakegangen kan være lange perioder med dårlige økonomiske tider, med mange unge

 som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.