Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0001
 Europa 
 Kart
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0489
 
 Landskap
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 Folkevandringen
 Europas befolkning
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 2007-2013 Økonomien i EU-land
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0298
 Golfstrømmen
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 Monarkier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 1940 Europeisk kontroll i Afrika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0242
 Den magnetiske nordpolen forflytter seg.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0499
 Europaveiene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0500
 1896 Jernbaneutbyggingen i Europa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0530
 Under istiden
 Isen var mest utbredt for 18 000 år siden.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 Under istiden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 20 000 år siden

 

 

 

 

 

 

 

 Image0119
 34-28 millioner år siden
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0019

 

 

 

Image0188

"EurasianPlate" by Alataristarion - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_boundaries_detailed-en.svg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_plate.PNG. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EurasianPlate.png#/media/File:EurasianPlate.png

 Den eurasiske platen