Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 Image0066
 Image0067
 1970-2005 Handlesbalansen mellom Tyskland, Japan, UK og USA
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 1987-2007 Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto eksport av utvalgte økonomier.
 De viser handelsunderskuddet. "Kalkun" er Tyrkia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0103
 Offentlig gjeld i forhold til BNP for Hellas, Italia, Irland, Portugal, Frankrike,
 Storbritannia, Tyskalnd, Spania og EA17
 2008 Blått    2009 Rødbrunt     2010 Grønt    2011 Lys lilla   2012 Mørk lilla
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0171
 1990-2014 Inntektsutviklingen pr. person i Russland, Kazakstan, Hviterussland,
 Azerbaijan og Ukraina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0172
 1990-2014 Polen og Ukrainas utvkling
 
 
 
 TILBAKE