Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0478
 Schengen
 Organisasjoner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 James Cooks første reise
 Oppdagelser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0544
 2000-tallet  Romanske (latinske) språk  
 Europeiske språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0017
 2012  Hurtigtog og andre jernbaneforbindelser
 Transport
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 EDL (English Defence League)
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0065
 1970-2005 Handelsbalansen mellom Tyskland, Japan, UK og USA
 Økonomi
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0069

 Fornybar energi i Europa

 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 1949 Comecon grunnlegges i Moskva. Det er en økonomisk samarbeidsorganisasjon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0042
 1949 Comecon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0041
 Comecon stiftes                                                                                                       Hovedkvarteret i Moskva
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0374
 2007 Inntekter pr. person
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 2006 Fødselstall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 2014 Land som har avskaffet all fysisk avstraffelse av barn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Strømkabler
 Rødt: Ferdige kabler
 Grønt: Kabler under bygging
 Blått: Planlagte kabler
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 2011 Bruk av høyhastighetstog (over 250 km/t) i Europa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0238
 Monarkier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0002 
 1978 Europeisk patentkonvensjon
 De enkelte patentsøknadene kan arkiveres ved Det europesiske patentverket i
 München og på filialer i Haag og i Berlin. Før måtte patentsøknadene sendes til
 hvert enkelt land, og med tekst på en rekke forskjellige språk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Store deler av Europa lå under isen under den siste istida.
 Isen var opp til 3-4 km tykk.
 Havnivået sank med rundt 120 meter fordi så mye vann lå i form av is på land.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 Den magnetiske nordpolen beveger seg hele tiden.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0239
 Marx og Engels som utviklet kommunismen
 Lenin og Stalin som var ledere i Sovjetsamveldet
 Mao som var leder i Kina
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0296
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Modell av en by med forsvarsverker fra middelalderen (Gøttingen i Tyskland)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0532
 Den europeiske kringkastingsunionen  EBU
 Den er verdns største sammenslutning av nasjonale TV - og radioselskap.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220

By U5K0 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36129151

 2010 Prosent av befolkningen som sier: Jeg tror ikke det er noen form for ånd, Gud eller livskraft.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0096
 2014 Gudstro i EU
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1992-2008 Kravene har blitt strengere når det gjelder utslipp av NOx og PM (g/km) i Eurosonen.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1816  Det var kuldegrader om sommeren.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Den lave temperaturen har trolig sammenheng med det voldstomme vulkanutbruddet i
 Tambora i 1815 i Indonesia som tok livet til 117 000 mennesker, og historisk lav solaktivitet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004

 Solaktiviteten gjennom 400 år

 

 

 

 

 

 

 

Image0207

 2003 Hetebølge i Europa

 

 

 

 

 

 

 

 2005 ca 44 % av EUs totale budsjett går til subsidier til landbruket.

 Dette utgjør 49 milliarder euro.

 

 

 

 

Image0136

 Rutene trekkfuglene bruker fra Europa til Afrika

 

 

 

 

 

 

 

Image0147

 2015 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo fast at et forbud mot ansikts dekker

 ikke bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

 

 

 

 

 

Image0175

 2015 Oversjøiske territorier som tilhører EU-land

 

 

 

 

 

 

 

Image0222

By Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Own work, using data and information from these web sites:Eurostat dataset migr_asyappctzm (direct download)Eurostat dataset tps00001 (direct download)FRONTEX Migratory Routes MapThis base map by alexrk, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43280936

 2015 Migranter til Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0215

By Miacek - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11170276

 1950 - 2003  GDP pr. person i østeuropeiske land

 1991 Sammenbruddet i Sovjetunionen skapte stor nedgang