Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0301
 Gibraltar
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0302
 Gibraltarstredet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0303
 Gibraltarstedet med Europa til venstre og Afrika til  høyre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0304
 Delfin ved Gibraltarstedet
 
 
 
 TILBAKE