Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0080
 Atlanterhavet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 Nordsjøen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014

By Halava - Own work using en:GRASS GIS, en:Inkscape and en:GIMP.Data sources:Elevation and bathymetry data from NGDC ETOPO1Coastlines, rivers and borders from NGDC World Data Bank IIExclusive economic zones from EurosionCities from OpenStreetMap (manually)Map Projection: Universal Transverse MercatorTypeface: Gentium Book Basic from SIL International, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11707771

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0278
 Doggerbank
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Doggerland under istiden. Rhinen i Tyskland og Themsen i Storbritannia
 krysser hverandre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0051
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0052
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Dover-stredet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Tidevansstrømmer ved Doverstredet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Utsikt fra Frankrike over Dover-stredet. En ser de hvite klippene ved Dover.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 Byen Cap Griz Nez ligger like ved Dover. Tyskerne hadde fort der under 2.verdenskrig.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0536
 Øyer i Den engelske kanal
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Den engelske kanal med kanaløyene De tilhører Storbritannia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0338
 Øyer i Den engelske kanal
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0537
 Jersey
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Den tyske Nordsjøkysten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0246
 Den tyske Nordsjøkysten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0247
 Vadehavet strekker seg fra Esbjerg området i Danmark over Tyskland og til
 den byen Den Helder i Nederland.
 Da isen smeltet etter istiden ble først de tyngste steinene avleiret, deretter
 grus og sand og til slutt dannet leire bunnlaget i havet.
 Tidevannet er spesielt i området.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Øyene utenfor Vadehavet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 Vadehavet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0250
 Vadehavet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 Vadehavet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Økonomiske soner i Nordsjøen
 
 
 
 TILBAKE