Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0096
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0285
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Landene på russisk med kyrillisk skrift
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Norskehavet er markert med rød linje.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
 Nordsjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0205

 Eksklusive økonomiske soner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001

 

 

 

 

 

 

 

Image0208

By Ulamm (talk) 23:35, 17 March 2014 (UTC) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31657589

 Flo og fjære

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Storegga markert i gult
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 De økonomiske sonene i Nordsjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0606
 Nederland og Tyskland ligger ved Nordsjøen.
 De fleste er lutheranere og calvinister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 Norskehavet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0284
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0486
 Østersjøen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0286
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0288
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0280
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0282
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0192

By Ulamm (talk) 23:35, 17 March 2014 (UTC) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31657589

 Et amphidromic punkt er et harmonisk punkt for tidevannet når det gjelder
 flo og fjære.

 

 

 

 

 

 

 

Image0193

By ?wikipedia user Kils, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5695025

 Phytoplankton i Nordsjøen

 

 

 

 

 

 TILBAKE