Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0375
 Atlanterhavet er det nest største havet på jorda.
 Det dekker 91,6 millioner km2.
 Vannet har et volum på 329 700 000 km3. Det tilsvarer 25 % av verdens hav.
 Gjennomsnittlig dybde er  - 3 736 m.
 Det gjennomsnittlige saltinnholdet er på 3,5 %.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 Atlanterhavsryggen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 Golfstrømmen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 Golfstrømmen
 
 
 
 TILBAKE