Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0523
 Arkitektur fra yngre steianlder og bronsealder
 Frem til år 0
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 60 e.Kr. Det latinske språkets utbredelse (Romerriket)
 0-1000 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil: HRR.gif
 962 - 1806 e.Kr. Det tysk-romerske keiserriket (Det hellige romerske riket)
 I 1806 ble riket oppløst av Napoleon.
 1000-1500 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1815 Kartet etter Wien-kongressen.
 Grensene måtte tegnes opp på nytt etter Napoleons nederlag.
 1500-1900
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0589
 1867-1918 Østerrike-Ungarn
 Frem til 2.verdenskrig
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0524
 1940 Frankrike, Storbritannia og Italia har kontroll over mye av Afrika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0211

By Blank_map_of_Europe.svg: maix¿?Europe 1942.svg: Alphathonderivative work: DIREKTOR - This file was derived from  Europe 1942.svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37971990

 1942 Områder Tyskland kontrollerer

 

 

 

 

 

 

 

 Image0212

By Bennet Schulte - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grossdeutsches_Reich_NS_Administration_1944.png, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11643613

 Mai 1944 Administrert av Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 Holocaust under 2. verdenskrig
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0249
 1945-1989  "Den kalde krigen"
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1949-1989 Europeiske blokker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 NATO
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Warszawapakten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032

By Iron Curtain map.svg: SémhurEuropaNATOWP1959.png: wikifreund, GermanyOriginal uploader was Wikifreund at de.wikipediaderivative work: Sémhur (talk) - Iron Curtain map.svgEuropaNATOWP1959.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8905035

 1959 NATO og Warszawa troppenes styrke
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 1973 Antall soldater i Nato og i Warschawapakten
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0530
 1938-1948  De baltiske statene og en del av Hviterussland og Ukraina
 ble annektert av Sovjetunionen etter 2.verdenskrig.
 Lyserød farge: Disse statene ble satelittstater under Sovjetunionen etter 2.verdenskrig.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 1948-1960  Jugoslavia og Albania valgte sin egen form for kommunisme.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1948-1952 Marshallplanen har navn etter den amerikanske utenriksministeren
 George Marshall (1880-1959)
 USA ga økonomisk støtte til Europa slik at området skulle komme seg raskere opp
 ignen etter 2.verdenskrig.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Også Tyskland fikk hjep av Marshall-planen.
 Også Sovjetunionen og deres allierte ble tilbudt hjelp, men de ville ikke ta imot.
 Da ville USA få en viss kontroll over den kommunistiske økonomien.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Marshall-planen  Tyskerne demonstrerte mot den katastrofale matsitusjonen og ba om kull og brød.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Tildeling fra Marshall-planen

 

 

 

 

 

 

Image0024

By Iron Curtain map.svg: SémhurEuropaNATOWP1959.png: wikifreund, GermanyOriginal uploader was Wikifreund at de.wikipediaderivative work: Sémhur (talk) - Iron Curtain map.svgEuropaNATOWP1959.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8905035

 1959 Troppene til NATO og Warszawa pakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0176

 1969-1989 Østpolitikken skulle inngå kompromisser i øst-vest-konflikten

 Fotoet: Willy Brandt

 

 

 

 

 

 

 

 Image0177
 1975 Signering av Helsingforsavtalen
 Til stede er Helmut Schmidt fra Vest-Tyskland, Erich Honecker fra Øst-Tyskland

 Gerald Ford fra USA og Bruno Kreisky fra Østerrike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1987 Warszawa paktens ledere
 Fra venstre: Husak fra Tsjekolslovakia, Zhivkov fra Bulgaria,Honecker fra Øst-Tyskland,
 Gorbachev fra Sovjetunionen, Ceausescu fra Romania, Jaruzelski fra Polen og
 Kadar fra Ungarn
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Iron Curtain Final.svg
 Jernteppet
 Jernteppet var et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del,
 og en østlig, Sovjetkontrollert kommunistisk del.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0033
 1988 Eurpas handlesblokker
 Blått: EEC-landene   Grønt: EFTA-landene  Rødt: Comecon-landene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1989 "Jernteppet"  Tyskland befant seg på begge sider av "Jernteppet".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0532
 1989-1992 Stater som har tilhørt Sovjetunionen oppnår frihet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 1949-2009 NATOs utvidelser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Image0016
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 2013 Grønt: Fysisk avstraffelse er forbudt både hjemme og i skolen.

           Blått: Fysisk avstraffelse er bare tillatt hjemme.

 

 

 

 

 

Image0122

 

 1964 Assosiasjon mellom EU og Tyrkia

 

 

 

 

Image0150

 2015 Møte i Minsk i forbindelse med Ukraina/Krim-konflikten

 Alexander Lukashenko fra Hviterussland har samlet representanter fra

 Tyskland, Russland, Ukraina og Frankrike.

 

 

 

 

 

 

Image0156

 2010 Arbeidsledighet

 

 

 

 

 

 

Image0137

 

                                     Image0138

 Medlemskap i NATO

 

 

 

 

Image0166

 2015 Flyktninger drar på dårlige båter fra Libya til Lampedusa utenfor Italia

 

 

 

 

 

 

Image0192

 2015 Antall flyktninger som de forskjellige landene har tatt imot

 

 

 

 

 

 

 

Image0193

 2015 Det er bygget et grensegjerdet mellom Ungarn og Serbia for å hindre flytningene i

 å komme videre.

 

 

 

 

 

 

Image0177

 2015 Angela Merkel bærer prismedaljen til Karlsprisen.

 Den utdeles av byen Aachen hvert år til mennesker som har bidratt til europeisk samarbeid.

 1950 Prisen ble første gang utdelt.