Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.a

 
 
 
 Image0005
 Stonehenge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0254
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0071
 Rekonstruksjon av Stonehenge
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Tidlig tegning
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0073
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0075
 Soloppgang
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0077
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0078
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Festemekanismen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0253
 En fugl har reir i en av steinene.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 1877 Stonehenge
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Offerstein
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0080
 Stonehenge ble trolig bygd i tidlig bronsealderen. Kartet viser utbredelsen av denne kulturen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0378
 Stonehenge midtsommeren 1700 f.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0081
 Disse gjenstandene ble laget i den samme perioden som stonehenge ble bygd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 I jernalderen ble det bygd festningsverk på åsene rundt omkring i Europa.
 Dette er Maiden Castle i England.
 
 
 
 TILBAKE