Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.b

 
 
 
 Image0214

 800 000 år siden  Det var fastland mellom England og Frankrike.

 2 588 000 til 11 700 år siden:  Verdens siste periode med gjantatte istider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HImage0012appisburgh fotavtrykk

 Ca. 800 000 år siden ble fotavtrykkene avsatt. Dette er de eldste kjente fotavtrykk av
 hominin utenfor Afrika. Fotavtrykkene er avdekket i sedimentlag på en strand.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 800 000 år gamle fotspor avsatt i sedimentlag
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 Romeren Julius Cæsar utførte to felttog til Britannia.
 Et fant sted 55 f.Kr., og et 54 f.Kr.
 Ingen av dem førte til en varig okkupasjon.
 I 43 e.Kr. erobret den romerske keiseren Caludius Britannia.
 Under romersk styre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Områder hvor kelterne holdt til
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Den keltiske guden hadde horn.
 Keltisk religion og kunst
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0063

 Hjelmer til angelsaksere
 500 tallet Angelsakserne er germanske stammer som invaderer og  
 slår seg ned i England.
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0172

"Britonia6hcentury2" by Hel-hama - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britonia6hcentury2.svg#/media/File:Britonia6hcentury2.svg

 500 tallet   Briton settlements
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Maiden Castle var er bygdeborg fra jernalderen. Bygdeborger ble spredt over hele Europa i jernalderen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Maiden Castle                                                                        Romersk tempel i Maiden Castle
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0539
 500-600 tallet Kong Arthur og Ridderne av det runde bord. 
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

  Image0142
 616-633  Edwin (586- 633) var kongen av Deira og Bernicia - senere  kjent som Northumbria
 627 Edwin ble konvertert til kristendommen av Paulinus av York.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 600 e.Kr. De anglo-saksiske folkegruppene har overtatt store områder.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 580-616 Æthelberht (560-616) var konge av Kent.
 Han var den første angelsaksiske kongen som konverterte til kristendommen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Sent 600,tidlig 700 Pave Gregor 1 den store sendte italienske munker og prester til
 England for å omvende Anglo-Sakserne fra panteisme til kristendom.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0039
 600 tallet Augustin av Canterbury regnes som grunnleggeren av "Church of England".
 Han var en benediktinmunk som ble den første erkebiskopen av Canterbury.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0038
 600- tallet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 597 Augustin of Canterbury ble den første erkebiskopen av Canterbury.
 Han regnes som "Englands apostel" og grunnleggeren av Church of England.
 595 Augistin var i et kloster i Roma da pave Gregor 1 (til høyre) innkalte han til å
 lede et oppdrag for å konvertere kong Ethelbert i Storbritannia til kristendommen.
 Kongen konverterte til kristendommen, lot misjonærer forkynne fritt, og ga land
 til et kloster utenfor bymuren.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 600 tallet Essex kongedømmet til sakserne var ett av sju tradisjonelle
 kongedømmer i perioden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 700 tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0172
 700 tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0173
 757 - 796 Offa var konge av Mercia, et kongerike av Anglo-Saxon England

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0231

 800-tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0216

 800 tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0217

 796 Eardwulf ble konge i Northumbria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0212

By Own work - Own work, based on File:Britain peoples circa 600.svg. Information sourced to An Atlas of Anglo-Saxon England by David Hill (ISBN 0 631 12767 4)., CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=31761393

 800 tallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0213

By Hel-hama - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20005086

 800tallet  Blå farge:       Kongedømmer styrt av kelterne

                   Svart farge:  Kongedømmer styrt av Angelsakserne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 802
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0101
 800 Northumbria med York, Lindisfarne og Edinburgh

 Kongedømmet Northumbria var et middelaldersk "Anglian" rike i det som nå er

 nordlige England og sørøstlige Skottland.
 Northumbria ble senere et jarldømme i et enhetlig engelsk kongedømme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 North East                                                      Lindisfarne Castle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0090
 871-899 Alfred den Store (849-899) var konge av Wessex sør i landet. T.H.   På besøk i ei hytte

 Alfred forsvarte sitt rike mot Viking forsøk på erobring.

 Da han døde var han blitt den dominerende hersker i England.

 Alfred var den første konten i vest som kalte seg "Kongen av angelsakserne ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0091

By Hel-hama - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20042870

 865-878 Angrep fra danene 
 Skandinaviske York eller dansk/norsk York - også referert til som Jorvik, lå i

 Northumbria (moderne Yorkshire).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 800-tallet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0020
 878
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 800-tallet  Sverd funnet i Themsen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0160
 900- tallet
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 850-925 Bispedømmene Lindisfarne i nord ble angrepet av norske vikinger.

 

 

 

 

 

 

 

Image0173

"England 878" by Hel-hama - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:England_878.svg#/media/File:England_878.svg

 878 Kartet viser utstrekningen til The Danelaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0103

 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 Mynt av Eirik Haraldsson med kallenavnet Eirik Blodøks (885-954) på britisk museum
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 924-939 Athelstan (895-939) var konge i England.
 Han regnes som den første virkelige kongen.
 Athelstan vant over vikinger og utvidet territoriet til deler av Wales og Cornwall.

 Athelstan var barnebarn til Alfred den Store.

 Han var en av de mest fromme West Saxon kongene. Han samlet relikvier og grunnla kirker.

 934 Athelstan invaderte Skottland.

 937 Skotter og vikinger gikk sammen for å invadere England.

 Aethelstan vant en avgjørende seier i Slaget ved Brunanburh.

 Aethelstan sentralisert regjering, og innkalte ledende skikkelser fra fjerne områder til sitt råd.

 Dette gjaldt også walisiske konger, som erkjenner hans herredømme.

 

 

 

 

 

Image0003

 975-978 Edward Martyren (962-978) var konge.

 Han ble myrdet i 978.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0122

 978-1013 og 1014-1016 Ethelred 2 av England (968-1016) var konge.

 991 Ethelred 2 måtte betale avgifter til den danske kongen.

 1002 Ethelred 2 beordret massakre av alle dansker i England.

 1003 Kong Sweyn Forkbeard av Danmark angrep England, og Ethelred 2 flyktet til Normandie.

 Han ble erstattet av Svein.

 

 

 

 

 

 

 

 
 Image0094
 1000-tallet
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0104

 1016 - 1035 Knut den mektige av Danmark hersket over et enhetlig engelsk rike,

 Norge og en del av Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0584
 1025 Jarledømmer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 1042-1066 Edward er konge   Han regnes som den siste kongen av Huset av Wessex.
 1161 Edward blir kanonisert av pave Alexander 3.
 Han regnes som en helgen som går i forbønn for nasjonen i himmelen.

 

 

 

 

 

 

 

Image0011

 1141-1148 Matilda (1102 - 1167) var keiserinne, også kjent som keiserinne Maude.

 Hun var datter til Henrik I av England, og fordringshaver til den engelske tronen

 under borgerkrigen, kjent som anarkiet.

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Edwards begravelse på Bayeux-teppet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Rekonstruksjon av en anglo-saxisk landsby
 
 
 
 TILBAKE