Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.c

 
 
 
 Image0013
 1300-tallet  Sauer ble vanlige i landbruket i England.
 Middelalder i England

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0522
 878 e.Kr. Gult viser dansk område
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0601
 912 e.Kr. Midt-England

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0024

By Hel-hama - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20001462

 925 De angelsaksiske bispedømmene

 Bispedømmene ble ofte kraftig forstyrret under vikingtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 924-927 Adalstein (893/895- 939) var konge over angelsakerne
 927-939 Adalstein var engelsk konge.

 Historikeren anser han som den første kongen av England og

 en av de største angelsaksiske kongene.

 Han giftet seg aldri, og ble etterfulgt av halvbroren Edmund.

 

 

 

 

 

 

Image0008 

 Adalstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0602
 952-954 e.Kr. Erik Blodøks er konge av York.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0025
 1014-1035  Knut den mektige var konge  1018-1035.
 Dansker og nordmenn fikk innflytelse i England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Fil:Canute.PNG
 Riket til Knut den mektige av Danmark i sin største utstrekning, i rødt
 Vasallstater er oransje, mens allierte riker vises i gul/grønn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 1014-1035 Riket til Knut den mektige av Danmark
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 1042-1066 Edward Bekjenneren (1003-1066) var en av de siste
 anglo-saxiske kongene i England, og er vanligvis betraktet som
 den siste kongen av huset av Wessex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 1066 Harold 2 eller Harold Godwinson (1022-1066) var den siste angelsaksiske
 konge av England.

 Harold regjerte fra 6 januar 1066 til sin død i slaget av Hastings 14. oktober 1066.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0181

 Harold 2 eller Harold Godwinson

 Først utkjempet han slaget ved Stamford bru mot den norske kongen Harald Hardråde,

 og deretter slaget ved Hastings mot Vilhelm Erobreren fra Normandie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0585
 1066 De normanniske erobringene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0031
 1066 De normanniske erobringene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 1066  Den norske kongen Harald Hardråde forsøkte å erobre England . 
 Han falt ved Stamford Bridge 25. september 1066.
 Den engelske kongen var Harold Godwinson.
 5 jan.- 14 okt. 1066 Harold Godwinson (1022-1066) var konge i England.
 Tasting Godwinson (1026-1066) var en angel-saxisk jarl av Northumbria og bror til Harold Godwinson.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0583
 Harald Hardråde er avbildet i rødt med "norsk" stridsøks.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Harald Hardråde dør av ei pil i halsen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Harald Hardråde dør av ei pil i halsen (Bayeux-teppet)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 Stamford Bridge ligger i Midt-England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Monument og minnetavle der slaget ved Stamford Bridge sto
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0065
 Minnestein for Harald Hardråde i Oslo
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 1066 -1087 Vilhelm Erobreren -Vilhelm I av England (1027-1087) er konge.
 1066 14. oktober England ble angrepet av Wilhelm Erobreren
 Han kom fra Normanie i Frankrike.
 Han seiret over kong Harold Godwinson i slaget ved Hastings.
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Vilhelm Erobreren
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Den engelske kongen var Harold Godwinson måtte dra fra Stamford Bridge 25. september 1066
 til Hastings 14. oktober 1066
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 1066
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 1066
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0043
 1066 Normannerne angriper England med en styrke på rundt 8000 infanterisoldater
 og tungt kavaleri.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Vilhelm Erobreren går i land i England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Vilhelm Erobreren går i land i dette omårdet.
 Han kom med en flåte på rundt 600 skip og landet på Pevensey,Sussex.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0067
 Hastings ligger i Syd-England. Harold Godwinson måtte derfor flytte troppene fra Midt-England til
 Syd-England på bare 19 dager. Det kunne være en årsak til at han tapte for Wilhelm Erobreren.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0348
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0347
 1066 Slaget ved Hastings
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1066 Vilhelm Erobreren og den engelske kongen Harold Godwinson i slaget ved Hastings
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 Bayeux-teppet forteller om slaget ved Hastings.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0071
 Slaget ved Hastings
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 Slaget ved Hastings
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Slaget ved Hastings

 

 

 

 

 

 

 

 Image0160
 1066 Harold Godwinson (1022 -1066) dør i slaget ved Hastings.

 Han ble valgt til å etterfølge sin bror Edvard Bekjenneren, men sto overfor to rivaler:

 Den norske Harald Hardråde og hertugen av Normandie William ( Vilhelm Erobreren) .

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 1066 Soldater
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Normannisk ridder i slaget ved Hastings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 Biskop Odo av Bayeux feirer invasionen av England med en bankett.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0587
 Modell av en liten festning som normannerne bygde i stort antall i de første
 årene etter invasjonen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1078 Det sentrale borgtårnet ble påbegynt av Vilhelm Erobreren.
 1089 Tårnet blir ferdiggjort av Vilhelms sønner Rufus og Henrik 1. av England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0592

 Det hvite tårnet er normannisk arkitektur.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0019 
 1100-tallet Normannisk territorium
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1000-1100 Normannere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 1087 Herredømmet til Vilhelm Erobreren da han døde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 1066 Vilhelm 1  Erobreren
 Parlamentet var den lovgivende forsamlingen i Kongeriket England.

 Det ble sernere referert til som et føydalt system.

 Gjennom århundrene begrenset det engelske parlamentet gradvis makten til det engelsk monarkiet.

 1649 Borgerkrig i fordelingen mellom kongens makt og parlamentets makt.

 1688 Alle engelske- britiske monarker ble konstitusjonelle monarker med begrenset utøvende

 myndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 1087-1100 Wilhelm 2 (1056-1100) var konge.
 Han var sønn til Vilhelm Erobreren.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 1100-1135 Henrik 1 (1068-1135) var konge.
 Henry 1 var den yngste sønnen til Vilhelm Erobreren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0117
 Matilda (1102-1167) var datter av kong Henrik I av England.
 Hun hadde krav på engelske tronen under borgerkrigen kjent som The Anarchy.

 Matilda gifte seg med den fremtidige Henik 5, hellige romerske keiser .

 1116 Hun reiste sammen med sin mann til Italia i 1116, ble kronet i Peterskirken.

 Matilda og Henrik 5 hadde ingen barn, og etter hans død i 1125 gikk kronen til Lothair 3,

 en av hans politiske fiender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 1153 Blått: De som er under Henriks kontroll   Rødt: Stephen
 Grått: Walisisk befolkning Gult:Ranulf av Chester Grønt: David 1 av Skottland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 1154-1189  Henrik 2 (1133-1189) var konge over England og lord over Irland.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Henrik 2 og dronning Eleanor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Henrik 2 og dronning Eleanor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Henrik 2 hadde kontroll over de oransje og gule i Frankrike da han
 var på toppen av sin makt.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0015
 Henrik 2 (Blått på kartet over) og Thomas Becket
 1162-1170 Thomas Becket er erkebiskop i Canterbury. Han ble myrdet.
 Thomas Becket er helgen og martyr både i den katolsk kirken og den anglikanske kirken.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 1173 Franskmennene gjør opprør mot England i Normandie.        1189 Henrik 2's siste kampanje
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Graven til  Henrik 2 og kona hans Eleanor
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1189-1199  Rikard 1 eller Rikard Løvehjerte (1157-1199) var konge. Rikard 1 tar kontroll over Kypros.
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0345
 Rikard Løvehjertes rike
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0043
 Rikard Løvehjerte var en av korsfarerne.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 1190 Korsfarerne hadde nesten mistet all kontroll da
 Rikard Løvehjerte dro til "Det hellige land".
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0579
 Rikard Løvehjerte som korsfarer.
 1192 ble Rikard Løvehjerte enig med Saladin om å slutte fred hvis kristne pilgrimmer
 fikk tillatelse til å reise til Jerusalem og oppholde seg der.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0478
 Rikard Løvehjerte utenfro Westminster palass i London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0480
 Rikard Løvehjerte ble holdt fanget i denne borgen i Østerrike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0007
 Rikard Løvehjerte
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0578
 1199-1216    John ( 1167-1216) er konge.
 Under hans regjeringstid tapte England hertugdømmet Normandie til
 kong Filip 2 av Frankrike.

 

 

 

 

 

 

 Image0176
 1200 Isabella of Angoulême ble gift med John og kronet 12 år gammel.
 Isabella of Angoulême (1188-1224) fikk fem barn med kongen.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0580
 1216-1272  Henrik 3 (1207-1272) er konge.
 Han var sønn av John.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0005
 1272-1307 Edward 1 (1239-1307) er konge. Han var sønn til Henrik 3.
 Han dro på korstog.
 1290 Edward 1 kunngjorde at alle jøder skulle utvises fra England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0038
 1307-1327 Edward 2 (1284-1327) var konge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0040
 Edward 2 var gift med Isabella av Frankrike.
 Hun var kjent for sin skjønnhet, sin intelligens og sine diplomatiske evner.
 Isabella dro til Frankrike og hentet leiesoldater, og fikk avsatt mannen til
 fordel for sønnen Edward 3.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Berkeley Castle Noen hevder Isabella og Mortimer fikk myrdet Edward 2 her.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 1326 Isabella og sønnen Edward  kommer fra Frankrike med leiesoldater.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0046
 1326 1326 Isabella og sønnen Edwards erobring av England
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 1327 Isabella reiste en borg som var hjemmet hennes under hennes siste år.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

File:Edward III of England (Order of the Garter).jpg
 1327-1377 Edward 3 (1312-1377) var konge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021

 Engelske og britiske kongehus etter Vilhelm Erobreren

 

 

 

 

 

 

Image0111

 Rekonstruksjon av en angelsaksisk landsby
 
 
 
 TILBAKE