Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.e

 
 
 
 Image0267
 Guy Fawkes 1570-1606
 Han var medlem av de revolusjonære engelsk  katolikkene.
 Medlemmene planla "The Gunpowder Plot".
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 1603–1625 James I (1566-1625) var konge i England, Irland og Skottland
 1603 Kronen var samlet for første gang.
 1603-1642
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 1642 til 1651 Den engelske borgerkrigen mellom rojalistene og parlamentianerne.
 1642-1653
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 1653 - 1658 Oliver Cromwell (1599-1658) var en engselsk militær og politisk leder.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0614
 1620 «Mayflower» var skipet som transporterte pilegrimsfedrene fra Plymouth, 
 England til «Nord Virginia"» (i det som senere skulle bli Amerikas forente stater).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0123
 1642 Den første engelske borgerkrigen
 Den kongelige hæren sto mot den mye større parlamentariske hæren  i slaget ved Turnham.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0175

 1663 til 1667 Den andre engelsk-nederlandske krigen

 Det var en militær konflikt mellom Kingdom of England og de forente provinsene i Nederland.

 Den engelske krigen ville ødelegge den nederlandske handelen, men dette mislykkes.

 Siden det ikke var håp om gevinster, nektet parlamentet å gi ekstra midler til krigsinnsatsen.

 Året etter ble "Committee of Accounts" opprettet. Parlamentet skulle overvåke og godkjenne bruk

 av midler.

 

 

 

 

 

 Image0095
 1685-1688 James 2  ( 1633-1701) var konge over England,Irland og Skottland.
 Han var den siste romerskkatolske kongen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0186
 James 2 Han var onkel og svigerfar til prins William av Orange.
 William av Orange avsatte han.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 1688 Vilhelm av Oranien invaderte England med en nederlandsk flåte og styrtet
 Jakob 2. Han entret tronen som William 3 av England sammen med Mary 2 av England.
 Parlamentet og ikke kongen fikk suverenitet over staten.

 

 

 

 

 

 Image0165

 1688 Act of Toleranse (Lov om toleranse)

 Loven tillot religionsfrihet for protestanter som tok dissens fra Church of England som baptister og

 kongregasjonalister, men ikke til katolikker.

 Troen på transsubstansiasjonen til katolikkene dvs. at brødet og vinen som brukes i sakramentet

 av nattverden ikke bare er et symbol, men Kristi blod og kropp i virkeligheten, ble ikke godtatt.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1689-1691 Jocobiner opprøret
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 1689-1694 Wilhelm 3 eller Vilhelm av Oranien (1650-1702) var konge over
 England,Skottland og Irland.
 
 1688 Han sto  for den siste vellykkede invasjonen av England. Han var nederlender.
 Jakob flyktet uten kamp.Han måtte skrive under "Bill of Rights" som sikret maktet
 til parlamentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Image0105
 Wilhelm 3 eller Vilhelm av Oranien
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1689 "Bill of Rights" ble vedtatt av det engelske Parlamentet. 
 Den erklærte at engelskmenn har visse positive sivile og politiske rettigheter.
 Ideene om rettigheter reflekterte de til den politiske tenkeren John Locke.
 I Storbritannia er det Bill of Rights ytterligere ledsaget av Magna Carta.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0005

"Bill of Rights"

 

 

 

 

 1689 Act of Toleranse, loven om toleranse
 Loven  fra parlamentet i England fikk kongelig sanksjon den 24. mai 1689.
 Den skulle ikke gjelder for katolikker, nontrinitarians og ateister.
 De skulle ekskluderes fra politiske verv, og også fra universitetene.
 Nontrinitarians var de som avviste læren om treeningheten.
 Dissentere ble pålagt å registrere sine møte steder, og ble forbudt å møte i private hjem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 Mary 2 (1662-1694) var gift med fetteren,Wilhelm av Oranien.
 Hun døde 32 år gammel av kopper.
 Mary 2 var protestant, og hadde god utdannelse.
 Hun og mannen håndhevet "Bill og Rights" dvs. at det var parlamentet
 og ikke kongen som hadde suverentitet over staten.
 Perioden med deres felles regjeringstid er ofte referert til som " William og Mary ".
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1702-1707 Anne (1665-1714) ble dronning i kongedømmet Storbritannia.
 Kongedømmene England og Skottland ble forenet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0006
 1707 Storbritannia   England og Skottland gikk sammen til ett rike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1707 Under "Acts ig Union" smeltet kongedømmene England og Skottlan
 sammen til Kongedømmet av Storbritannia.
 Landet skulle styres av et enkelt parlament og regjering med base i Westminster.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1707 Den originale traktaten om union mellom England og Skottlan
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0115
 1707 Det britiske imperium
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0020
 1714-1727 George 1 Louis (1660-1717) var konge av Storbritannia, Irland og
 titulær konge av Frankrike.
 
 1717  George 1 Louis og  Händel (-til høyre) hadde en hyggelig seilas på Themsen.
 Der ble Händels Water Music spilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0180
 1714 "The Riot Act" var en lov av parlamentet som erklærte at grupper på tolv eller flere
 var ulovlig. De måtte spre seg. Ellers ville de bli straffet.
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1727-1760 George 2 (1683-1760) var konge i Storbritannia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 George 2 som ung gutt sammen med moren , Sophia Dorothea av Celle,
 og søsteren Sophia Dorothea
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Caroline av Ansbach (1683-1737) var gift med George 2.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1739-1748 Krig mellom Storbritannia og Spania i Amerika
 Grønn farge: Engelske besittelser   Røde stjerner: Angrep av engelskmennene
 Oransje: Spanske besittelser   Skipene hører til den spanske flåten.
 Gult område: Franske besittelser
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:George III in Coronation edit.jpg

 1760-1820 George 3 (1738-1820) var konge i Storbritannia.

 

 

 

 

 

Image0159

 1765 The Stamp Act - stempelmerket

 Parlamentet i Storbritannia pålegger de tretten koloniene i Britisk Nord-Amerika en skatt.

 Mange dokumentasjoner i koloniene skulle være på stemplet papir produsert i London.

 

 

 

 
 
 
 TILBAKE