Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.f

 
 
 
 Image0032
 1727-1760 Georg 2 (1683-1760) var konge.  Georg 2 og familie hans 
 Han hadde liten kontrololl over den interne politikke, for den ble kontrollert av parlamentet.
 Georg 2 var far til Georg 3.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 1760-1820 Georg 3 (1738-1820)var konge i Storbritannia og Irland.
 I hans regjeringstid røsreiv USA seg fra Storbritannia.
 Han ble psykisk syk.
 
 1807 Det britiske parlamentet avskaffet slavehandel innen det britiske imperiet.
 
 1801 United Kingdom of Great Britain and Ireland.

 1542-1801 Kogedømmet Storbritannia og kongedømmet Irland var i en personal union.

 Kong Henrik 8 ble proklamert å være konge over Irland.

 1603 Både Irland og England kom i personalunion med Skottland. (Union of the Crowns).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 1801-1920  Monarker i den tiden Irland var en del av Storbritannia.
 
 (1707 Kongeriket England og kongeriket Skottland ble slått sammen til Storbritannia.)

 

 

 

 

 

 

 

 Image0169
 1809-1812 Spencer Perceval (1762-1812) var statsminister i Storbritannia.

 Han er den eneste britiske statsministeren som har blitt myrdet.

 Perceval møtt en rekke kriser. En av dem var den katastrofale Walcheren ekspedisjonen,

 en annen galskapen til Georg 3, og en tredje økonomiske depresjon.

 1809 Walcheren Campaign var en mislykket britisk ekspedisjon til Nederland.

 Den skulle åpne en annen front i det østerrikske imperiet 's kamp mot Frankrike

 under War of the Fifth Coalition.

 Rundt 40.000 soldater, 15 000 hester sammen med feltartilleri krysset Nordsjøen og landet på Walcheren.

 Kampanjen førte til litt slåssing, men store tap fra en sykdom populært kalt "Walcheren Fever".

 Over 4.000 britiske soldater døde (bare 106 i kamp), og resten trakk seg 9 desember 1809.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 1820-1830 Georg 4 (1762-1830) var konge av Storbritannia og Irland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0123
 Georg 4
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Georg 4   Han levde et liv i luksus.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0012
 1829 Plakat annonserer salg og utleie av slaver på St. Helena
 St. Helena er en del av det britiske,oversjøiske territoriet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 Banketten etter kroningen av Georg 4
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 1714-1830 Georgisk arkitektur uner Hanoverkongene Georg 1,Georg 2,Georg 3 og Georg 4.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 1805  Slaget ved Trafalgar    Slaget sto mellom Lord Nelson og Napoleon, og gjaldt kontroll over
 Middelhavet. Trafalgar ligger utenfor Spanias sørvest-kyst.
 Mer
 
 
 1829  Den romersk-katolske Relief Act ble gitt kongelig sanksjon.
 De fleste av de mest betydelige restriksjoner på katolikker i Storbritannia ble fjernet.
 Loven tillater medlemmer av den katolske kirken til å sitte i parlamentet i Westminster.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 1830-1837 William 4 (1765-1837) er konge i Storbritannia og Irland.
 Han bedret lovene for de fattige, avviklet slaveriet de fleste steder i imperiet
 og i "Reform Act" fornyet valgsystemet.
 Han hadde ved sin død ingen legale arvinger,men ti barn med skuespiller Dorothea Jordan.
 Han ble etterfulgt av niesen Victroria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0099

 1833  Slaveri Avskaffelse Act

 Parlamentet i Storbritannia avskaffe slaveriet i hele det britiske imperiet.

 Unntaket var territoriene i besittelse av East India Company, Island of Ceylon og Saint Helena.

 1843 Unntakene ble fjernet under dronning Victoria.

 

 1833 Storbritannia tok kontroll over Falklandsøyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0095
 1837-1901  Victoria (1819-1901) var dronning. 1876 Hun ble keiserinne av India. 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Det britiske imperiet på det største
 Koloniene
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0578
 Kardemaskin
 Den industrielle revolusjonen
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0525
 1833 Parlamentet opphevet slavedrift i Storbritannia.
 Unntak fra denne regelen var områrder som Det østindiske kompani hadde
 kontroll over, Ceylon (Sri Lanka) og Saint Helena.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 1851 Verdensutstilling i Krystallpalasset
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Krystallpalasset
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 1861  Britisk jury
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 1868 og mellom 1874 og 1880 Benjamin Disraeli (1804-1881) er statsminister.
 I 1846 grunnla han det moderne konservative partiet.
 Disraeli var en uhemmet imperialist, og utvidet det britiske imperiet mer en noen annen
 britisk politiker. Han sørget for å kjøpe Suezkanalen.
 Dronning Victoria var en stor tilhenger av Disraeli, og motsatt.
 Det var Disraeli som overtalte Dronning Victoria til å utnevnes som keiserinne av India.
 Han gjennomførte også en rekke sosiale og politiske reformer.
 Den store politiske rivalen til Disraeli var William Ewart Gladstone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 Benjamin Disraeli
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 William Ewart Gladstone (1809-1898) var statsminister fire ganger, mer enn noen andre.
 1868–1874, 1880–1885,februar –juli 1886 og 1892–1894 Gladstone er statsminister.
 Han er kjent som "Fokets William". Gladstone var en stor taler.
 Forholdet til dronning Victoria var ikke bra.
 Den økonomiske politikken var basert på begrepet balanserte budsjetter.

 Det skulle være lave skatter og laissez-faire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Gladstone
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 1898
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Orden til det britiske imperiet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Windsor-dynastiet

 1910-1936 George 5 var konge.

 

 

 

 

 

Image0083

 William Calcraft (1800-1879) var den mest kjente engelske bøddelen.

 Han utførte 450 henrettelser.

 1868 Henrettelsene skulle ikke lenger skje med et publikum, men foregå privat og inne i fengselet.

 

 

 

Image0178

 1840 Storbritannia gir ut det første frimerket i verden.

 

 

 

 

 

 

 TILBAKE