Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.i

 
 
 
 Image0302
 1577-1580 Francis Drake (1540-1596) gjennomførte en jordomseiling.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0276
 Joseph Kipling 1865 - 1936
 Forfattere  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0597
 Winston Churchill (1874-1965)var en engelsk politiker, offiser og forfatter,
 mest kjent som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0048
 Francis Bacon (1561-1626) var en filosof,politiker og essayist.
 Han søkte etter en metode for å oppnå kunnskap om naturen, og
 kom frem til at observasjonene måtte være repeterbare.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 John Locke (1632-1704) var en engelsk filosof.
 Han var en representant for empirismen og regnes som
 far til liberalismen.
 Sammen med George Berkeley og David Hume var han en representant
 for den britiske opplysningstiden.
 Filosofien hans påvirket uavhengighetserklæringen i USA og grunnloven der.
 Det samme skjedde med revolusjonen i Frankrike og Frankrikes grunnlov.
 Han hevdet at en regjering bare er legitim hvis den har samtykke fra
 befolkningen, og beskytter de naturlige rettigheter til liv, frihet og eiendom.
 Hvis disse kravene ikke oppfylles, er det lovlig å gjøre motstand.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 Millicent Garrett Fawcett (1847-1929) var den første kvinnen som fikk medisinsk embetseksamen,
 og den første kvinnen i Englan som ble ordfører.
 Hun kjempet sammen med de engelske feministene om å senke stemmerettsalderen for kvinner
 fra 30 år til 21 år.
 
 
 
 TILBAKE