Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Hist.k

 
 Image0020
 Image0015
 1952 Nelsonsøylen i London i smog
 4000 døde og mer enn 100 000 ble syke.
 Det gikk verst ut over spedbarn, eldre og de som led av luftveissykdommer.
 
 En årsak var at byfolk brukte mer kull til oppvarming enn vanlig fordi været var kaldt.
 Britisk kull var svovelholdig og hadde lav kvalitet. Kull med høy kvalitet ble eksportert.
 Smogen varte fra 5-9 desember 1952. Da endret været seg, og tåka ble spredt.
 Smog er en blanding av røyk og tåke - smoke and fog.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 Blått: Commonwealth
 Rødt: Tidligere Commonwealth

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 Image0113
 Image0116
 Commonwealth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 2009 Statsminister Gordon Brown etterlyste en britisk offentlig gransking i forbindelse med
 Storbritannias rolle i Irak-krigen mellom midten av 2001 og juli 2009.
 Ved å finne ut hva som skjedde ville landet være bedre forberedt på en lignende situasjon i
 fremtiden.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0028
 2. verdenskrig Undergrunnen ble brukt til beskyttelse mot bombene.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 1939 Barn utenfor bombebeskyttelsen i Gresford.
 Gresford er en landsby i Wales.
 
 
 
 TILBAKE