Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Ir.b

 
 
 
 Image0578
 Dublin ble grunnlagt i 988 e.Kr.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0248
 Dublin
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0579
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0110
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0111
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0113
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0112
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0384
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 Inntil 1922 Dublin Castle var  sete for britisk styre i Irland.
 Nå er det en del av et kompleks der den irske regjeringen holder til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0084

 Dublin Castle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Dublin flyplass
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0385
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0115
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0580
 Det nasjonale universitetet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0581
 "Noah's egg" utenfor Veterinærskolen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 1916 Dublins påseopprør var en kamp for å oppnå selvstendighet støttet av
 flertallet av folket. England sendte styrker for å nedkjempe motstanden.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0050
 1916 Britiske væpnede styrker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0007
 1922 Den britiske administrasjonen holdt til i Dublin Castle inntil britene trakk
 seg ut av Irland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0052
 Veggmaleri for å feire opprøret
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0006
 2009  Det blå flagget blir båret av "Dublin Brigade IRA".
 Merket til høyre blir brukt for å symbolisere opprinnelsen til IRA.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0581

 1895

 

 

 

 

 

 

Image0123

 800 tallet  Vikingene invaderte territoriet rundt Dublin.

 Dette var det eldste og lengst varige norrøne rike på de britiske øyer, 

 med unntak av Kingdom of Man og Isles.

 

 

 

 

 

Image0124

 Magnus Berrføtts styrker i Irland                                   Kingdom of Man og Isles

 

 

 

 

 

 TILBAKE