Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Ir.d

 
 
 
 Image0132
 Fjellet ved Sligo
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0133
 Fjellet ved Sligo
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0134
 Irsk landskap
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Oppreiste steiner fra forhistorisk tid
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0135
 Oppreiste steiner fra forhistorisk tid
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0136
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0137
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0258
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0138
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0139
 Klipper ved kysten med lag av siltstein,leirskifer og sandstein
 Silt er en sedementær bergart av partikler som er større enn i leirskifer og mindre enn
 i sandstein.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0140
 Basaltsøyler
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0141
 Hvitkinngjess hekker på Grønland og overvintrer i Irland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0142
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0143

 

 

 

 

 

 

 

Image0105

 Inisheer i Galway Bay

 

 

 

Image0106

 Jordene er gjødslet med tang i Inisheer.

 

 

 

 

 

 TILBAKE