Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Ir.f

 
 
 
 Image0012
 1801-1922 Irland var med i Storbritannia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 1916 Uavhengighetserklæringen og ønsket om egen irsk republikk
 under påskeopprøret

 Storbritannia var sterkt engasjert i første verdenskrig.

 Det var den mest betydningsfulle opprør i Irland siden opprøret i 1798.

 

 

 

 

 

 

 Image0173
 1916 Sackville Street (nå O'Connell Street ) i  Dublin etter påskeopprøret
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 1916 Opprør i England for å avslutte engelsk dominans og etablere en
 irsk republikk

 

 

 

 

 

 

Image0174

 

 1916 Roger David Casement (1864-1916)

 Han ble hengt for sin rolle i påskeopprøret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0052
 Nasjonalsoldater

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0055

 1922 Pansret bil til Nasjonalhæren

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0056

 Røde Kors- bil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Nasjonalsoldater på et skip under krigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0214

 Bristiske soldater marsjerer bort med irske fanger etter at de har

 overgitt seg.

 

 

 

 

 

Image0216

 1917 Folkeforsamling i  Dublin venter på å kunne ønske de frigjorte

 fangene vekommen tilbake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0215

 Britiske soldater beskytter seg bak tønner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0054

 Fra Dublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 1916 Gate i Dublin etter påskeopprøret
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 1916 Britiske soldater leter i ei elv i Dublin etter våpen og ammunisjon.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 1916 Britiske soldater bruker fyringsdelen til et damplokomotiv til beskyttlese.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 1916 Roger Casement (1864-1916) var en irsk revolusjonær, nasjonalist
 og poet. Han ble hengt for forræderi på grunn av kampen for Irlands frihet. 
 1965 Kroppen til Roger Casement ble hjemsendt til Irland, og han ble begravd under
 full militærparade.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0034
 1916 Minnested
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0035
 1916 Til minne om opprøret
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0028
 1918 Valget
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0110
 1919-1921 Den riske krigen for uavhengighet var en geriljakrig av IRA (Irish Republican Army).
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0112
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0113
 1920 "Bloody Sunday" i uavhengighetskrigen
 De fleste medlemmene av "Cairo Gang" ble drept.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 13 mars 1922 Irsk publikum lytter til Michael Collins i Cork under en demonstrasjon til støtte
 for den anglo-irske traktaten av 6 desember 1921 og etableringen av den irske fristaten.
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0030
 1922 En folkemengde samler seg på Mansion House i Dublin i dagene før våpenhvilen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 1922 Britiske soldater drar fra Dublin.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0117

 1922 Irland overtar makten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0248

 1922 En britisk frimerke overskrevet med "Provisoriske regjering Irland, 1922"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0213
 1922-1932 William Thomas «W. T.» Cosgrave (1880-1965) var den første
 presidenten i den irske Fristaten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 1922 Frimerkene får et nytt stempel.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0116
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 Georg 5 var konge i Storbritannia under løsrivelsen.
 Han appellerte om forsoning, og var viktig i fredsavtalen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 1922-1932 William Thomas "WT" Cosgrave (1880-1965) ledet først den provisoriske regjeringen,
 og ble senere statsminister i den irske firstaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 1926  Cosgrave står til høyre som representerer den irske fristaten
 under Imperial Conference i London.
 Ellers er kong George 5 og statsministrene fra Storbritannia , Canada , Newfoundland,
 Australia , New Zealand og Sør-Afrika med på bildet.
 
 
 
 TILBAKE