Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Irland

 
 
 
 Image0100
 Irland 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 Dublin 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0116
 Cork 
 Flere byer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0131
 Fjellet ved Sligo
 Mer om naturen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0144
 Irsk slott
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0222
 Irland var i flere hundre år en britisk koloni. Befolkningen hadde ingen demokratiske og
 sosiale rettigheter, og det opprinnelige språket deres var forbudt.
 Den irske uavhengighetskrigen fant sted i 1922. Øya ble delt i to med et selvstandig Irland
 og Nord-Irland som hadde begrenset selvstyre under britisk kontroll.
 1919-1921 Krigen for uavhengighet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1649-1653  Oliver Cromwell  invaderer Irland på vegne av det engelske parlamentet
 og konfiskerer nesten hele landet.
 Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0017

  Energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0215 
 1845-1852 Hungersnød på grunn av sykdom på poteteene
 Mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1937 Konstitusjonen til Irland er ferdig utarbeidet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 Folketallet i Irland fra 1500 til 2001
 Den blå fargen viser folketallet i Nord-Irland fra 1922 da resten av Irland fikk frihet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Befolkningsutvikling mellom 1936 og 2006
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0021
 Befolkningsutvikling mellom 1936 og 2006
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 1951-2011 Befolkningsutviklingen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529
 Reiligion
 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 2016 Religion
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Mange irer drog til USA. Kartet viser irskspråklig befolkning.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 Prosenter som snakker irsk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0233
 Kløver er et symbol på Irland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0528
 1780 "House of commons"

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 1996 Det siste Magdalene asylet ble  lukket.
 Magdalene asylet var en institusjon å rehabilitere såkalte " falne kvinner ".
 " Falne kvinner ", et begrep som brukes til å antyde kvinnelig seksuell
 promiskuitet eller arbeide i prostitusjon.

 

 1800-1900 tallet Asylums opererte i hele Europa og Nord-Amerika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0103

 Utvandrere til Amerika etter den store hungersnøden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0178

 2015 Irland blir det første landet i verden til å legalisere homofile ekteskap etter en

 konstitusjonell folkeavstemning.  

 Alle  grunnlovsendringer må avgjøres av folkeavstemninger.

 Ja stemmene utgjorde 62% av de totale stemmene.