Your Company
 
Italia 1 Italia 2 Italia 3 It.historie 1 Italia Diverse Sveits Østerrike Liechtenstein Alpene
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

It.historie 1

 
 
 
 Image0058
 Etruskerne var en folkegruppe med høy kultur som levde i Italia 750-500 f.Kr.
 Mer  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Roman Republic Empire map.gif
 Image0283
 Romerrike
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Kartago
 De puniske krigene
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 49-44 f.KrJulius Cæsar (100-44 f.Kr) brøt med den romerske republikken og ble diktator.
 Romerske keisere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Keiser Trajan (98-117 e.Kr.) Under hans keiserdømme var Romerriket på sitt største.
 Kjente keisere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0319
 Cicero (106-43 f.Kr) var en politiker,taler og skribent. Han blir betraktet som
 den størst latinske prosaisten.
 Kjente romere
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0068
 Jupiter var den øverste romerske guden. Planten Jupiter har navn etter han.
 Romerske guder
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 Romerske legionærer slik de så ut 70 e.Kr.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0083
 Romerske toaletter 
 Daglig liv
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098
 Angrep på Romerriket 100-500 e.Kr. 
 Slutten på Romerriket
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 Jupiter var den øverste romerske guden. Til venstre står Merkur og til høyre Minerva.
 Romerske guder
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0251
 Glassvase fra rundt 100 f.Kr.
 Kunst/kultur
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0010
 337 e.Kr. Romerriket er oppdelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098

 395  Det vestlige Romerriket på sitt største

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0161

 476 e.Kr. Det vestlige og østlige Romerrike

 

 

 

 

 

 

 

Image0162

 476 Den germanske lederen Odovakar erobrer Ravenna, hovedstaden i den vestlige

 vestlige romerske imperiet og avsetter keiser Romulus Augustus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0163

 476 Romulus Augustus fratrer kronen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0164

 480 e.Kr. Kongeriket til Odovakar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 756 Pipin den lille (714-768) ga pavestaten til biskopen av Roma. Han var fransk.
 Pipin den lille var sønn til Karl Martell og far til Karl den store.
 1870 Paven mistet rettighetene til Pavestaten. Etter en folkeavstemning ble det
 bestemt at den skulle tilhøre kongeriket Italia.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0580
 814.e.Kr. Størstedelen av Italia ble kontrollert av den franske kongen Karl den store.
 
 
 
 Historie etter 800 e.Kr.