Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Lo.d

 
 
 
 
 Image0070
 1638 Palace of Whitehall
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0101
 Whitehall
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 I den ene enden av Whitehall ligger parlametsbygningen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0103
 I den andre endel ligger Trafalgar Square
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0104
 I Downing street 10 holder statsministeren til.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Downing street 10  Statsminister Blarir og Dick Cheney,visepresidenten til
 den amerikanske presidenten George W.Bush.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0108
 Forsvarsdepartementet
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0105
 Livvakt ved Whitehall
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0106
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0277
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0109
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0110
 Minnebaute om kvinner fra 2.verdenskrig
 
 
 
 TILBAKE