Your Company
 
Norge Europa 1 Europa 2 Hist. Hav Innsjøer Elver Fjell EU ESA (Romfart) Cern Forskjellig
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

 
 
 
 Image0259
 
 Oversikt
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0272
 Geirangerfjorden
 Fjorder og innsjøer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
 Diverse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0272
 Flytoget 
 Transport
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 1750-2000  Utviklingen av folketallet i følge SSB
 Folketallet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0289
 Aker Bygging av oljeplattform
 Oljeproduksjonen
 

 

 

 

 

 

 

Image0112

 Fiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0166

 2015 Statoil skal bygge 50 hurtigladere.

 Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0033
 7 juli 2011  Grenselinjen mellom Norge og Russland i havet ble ratifisert.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Bokmål og nynorsk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 Bispedømmer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0163

«Norges nye politidistrikter fra 2016» av Peter Fiskerstrand - Eget verk. Lisensiert under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norges_nye_politidistrikter_fra_2016.jpg#/media/File:Norges_nye_politidistrikter_fra_2016.jpg

 2016 Norges nye politidistrikter
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 Nasjonalparker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0596
 1962 Rondane nasjonalpark ble opprettet. Det var den første nasjonalparken.
 Parken er nr.6 på kartet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Norges økonomiske soner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0257
 Image0258
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0394
 1900-2000 Demokrafien
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 1961-2003 Demografien
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 1960-2010 Demografien
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0507
 Jernbanestasjonene mellom Oslo og Kristiansand
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0582
 Lutefisk

 

 

 

 

 

 

 

 ØKONOMI OG FORBRUK

 205 000 tonn Soya er importeres til Norge hvert år for å produsere kjøtt og laks.

 Hver nordmann legger dermed i gjennomsnitt beslag på 4m2 regnskog.

 Ifølge organisasjonen Cicero er resultatet avskoging. Resultatet er ekstra utslipp av

 CO2 tilsvarende 70 % av norske utslipp i samme periode.

 Samtidig betaler Den norske regjeringen 125 millioner dollar hvert år for å beskytte

 Amazonas regnskog.

 

 2013 Danskene betalte i alt 26,1 milliarder danske kroner i total boligskatt.

 I Norge er det ingen statlig eiendomsskatt.

 Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) krevde de norske kommunene som har skatten

 totalt inn 8,9 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2013.

 Av dette var imidlertid kun 3,7 milliarder kroner fra boliger og fritidseiendommer.

 25% av boligenes antatt markedsverdi  inngår i grunnlaget for beregningen av formuesskatt.  

 Ca. 15 % av norske skattebetaler må betale.