Your Company
 
Kultur Natur Historie His.-- Oslo Østfold Akersh. Vestfold Buskerud Telemark Hedmark Oppland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Norge 1

 
 
 
 Image0002
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0009
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0584
 Temperaturrekorder i de forskjellige fylkene
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0287
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0283
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0249
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0019
 2011 Grenselinjen mellom Norge og Russland ble ratifisert.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0393
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Norske dialekter
 En kjenner til dialekter fra yngre norrøn tid (1050-1350)
 De ulike dialektene følger ofte tradisjonelle administrative grenser.
 Norge skiller seg fra svensk og dansk ved at det ikke finnes noen normert dialekt.

 

 

 

 

 

 

 

 Image0185
 2007
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0245
 Veksten i folketallet mellom 1961 og 2003
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0256
 De ti mest brukte kvinnenavnene i 2006
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0308
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
  1908  Bergensbanen                                                                                    Haugastøl stasjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Tunnelen ved Finse
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0048
 Finse ligger i nærheten av Hallingskarvet og Hardangerjøkulen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 Hvis denne Ringeriksbanen blir bygd vil Bergensbanen forkortes med 60 km.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0585
 Sterkeste vindkast registrert i Norge var Nyttårsorkanen 1.januar 1992.
 Den var på 62 m/s.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 På kinesisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 Oslo fjorden

 

 

 

 

Image0104

Image0105

 2002, 2010, 2011  Befolkningen i noen kommuner på Østlandet