Your Company
 
Russland 1 Russland 2 Naturen i Russland Russisk historie Litt av hvert Hviterussland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Russland,Hviterussland

 
 
 
 Image0496
 Basilie-katedralen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Steder hvor de snakker russiske språk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0243
 Økningen i Russlands folketall mellom 1961 og 1991
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 2002 og 2010  Forskjellige folkegrupper i Russland
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0219
 Denne kirken i Russland er en del av verdensarven.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0217
 Russlands historie 1300-1800
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 1960
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0020
 700 -800 tallet Bibelen ble oversatt til slavisk.
 Teksten i manuskriptet er usammenhengende og representerer
 flere greske tekstlige tradisjoner.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 "Brød og salt" er en slavisk tradisjon brukt i hjemmet og i ritualer.
 Brødet symboliserer rikdom og velstand, og saltet beskyttelse mot
 fiendtlige styrker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 CIS ( Commonwealth of Independent States) er en regional organisasjon av land
 som har frigjort seg fra Sovjetunionen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 2008 Møte i CIS i Bishkek, hovedstaden i Kirgisistan