Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

Sk.i

 
 
 
 Image0005
 Man 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Gibraltar hører til Storbritannia.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 Falklandsøyene utenfor Argentina er britiske.
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0065
 Bermuda øst for USA er britisk.
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0103
 St.Helena
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0513
 Kypros Rød farge viser britiske baser.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 På disse øyene har den britiske regjeringen bare ansvar for forsvar
 og internasjonale relasjoner.
 De er egne juridiske enheter, og ikke en del av EU.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0524
 Sealand  Til høyre er kontinentalgrensene tegnet inn.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 File:Sealandafterfire2.JPG
 Sealand
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0025
 Btiske oversjøiske territorier
 
 
 
 TILBAKE