Your Company
 
Oversitkt,London London Byer Skottland - - Historien Diverse Irland Nord-Irland
Hem Norge 1 Norge 2 Norden Storbritannnia,Irland Frankrike,Spania,Portugal Tyskland,Be-Ne-Lux Italia,Sveits,Østerrike Hellas,Ungarn,Balkan Baltiske stater,Polen Tsjekkia,Slovakia,Ukraina Albania,Romania,Bulgaria Russland,Hviterussland Startside

St.h

 
 
 
 Image0139
 Tower Bridge og Tower of London til høyre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 Tower Bridge og Tower of London til høyre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0138
 Tower Bridge i bakgrunnen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 Tower Bridge
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0134
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0135
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0224
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0136
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0137
 Øverst på brua er det fin utsikt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0140
 Tower Bridge fører til Tower of London.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0107
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0598
 Hovedinngangen til Tower of London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0599
 Kronejuvelene oppbevares i Tower of London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0597
 Modell av Tower of London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0142
 Modell av Tower of London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0051
 Tower of London i Middelalderen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0260
 White Tower er den eldste delen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0290
 White Tower
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0144
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0146
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0225
 White Tower er den eldste delen av Tower of London.
 White Tower var slottet til Wilhelm Erobreren i London.
 Wilhelm Erobreren erobret England i 1066.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 The white tower i Tower of London
 Tårnet ble bygd av Wilhelm Erobereren (Wilhelm 1)  1027-1087.
 Han var konge mellom 1066 da han erobret England og til sin død i 1087.
 Han ble tidligere kalt Wilhelm bastarden fordi han var et "uekte barn".
 Styret hans brakte nordisk og fransk kultur til England.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0145
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 The white tower i Tower of London
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0147
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0272
 White Tower
 
 Mer
 
 
 TILBAKE