Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

2veh.b

 
 
 
 Image0492
 Japans erobringer 1937-1942
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0494

 7. desember 1941 Angrepet på Pearl Harbor.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Japanske fly gjøres klare på hangarskipet Shokaku for å angripe Pearl Harbor.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 Pearl Harbor
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 Pearl Harbor
 Drivstoffdepotene til venstre og ubåtbasen i sentrum mot høyre
 Bildet er tatt i oktober 1941.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 7.des. 1941 Japans angrep
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0261
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0028
 Franklin D. Roosevelt taler i Kongressen etter angrepet på Pearl Harbor.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0263
 8.desember 1941  Franklin D. Roosevelt undertegner krigserklæring mot Japan .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0158 
 Protestmarsj for å hindre amerikansk engasjement i andre verdenskrig
 Dette var før angrepet på Pearl Harbor.
 1930 Den amerikanske kongressen vedtok nøytralitetslover som svar på
 den økende uroen i Europa og Asia.  
 Det kostbare engasjement i første verdenskrig førte til at USA ikke ville bli viklet inn
 igjen i utenlandske konflikter.
 
 
 
 TILBAKE