Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

2veh.g

 
 
 
 Image0003
 Flyene er på vei for å angripe Japan. Bensin etterfylles i lufta.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 Angrep på Japan
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0002
 12 japanske byer ble målrettet angrepet av brannbomber.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 18.april 1942 De første bombene ble sluppet over Tokyo.
 Angrepene varte til krigens slutt i 1945.
 Mer enn halvparten av Tokyos befolkning ble drept.
 Etter krigen plasserte de allierte okkupasnonskontoret sitt
 i den istykkerbombede byen.
 Gjenoppbyggingen kom raskt i stand takket være amerikansk
 hjelp.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0027
 9-10 mars 1945 Tokyo blir bombet med brannbomber.
 Dette er det enkeltstående mest destruktive militære raidet i historien.
 Rundt 100 000 mennesker døde i ildstormene etter brannbombene.
 Den industrielle produktiviteten ble halvert.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0031
 Tokyo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 26 mai 1945 Tokyo brenner etter angrep av B-29 brannbomber.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0003

 1 juni 1945 Osaka blir bombet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0119

 Juli og august 1945 Kart over de største luftangrepene og bombardementet fra kysten (rødt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0178

 General Carl Spaatz autoriserer dropping av atombomber.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0179

 Bakkemanskapet til flyet som slapp atombomben "Little Boy"

 Kommandanten Paul Tibbets står i sentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0064
  Hiroshima
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
  6 August 1945 Hiroshima blir bombet med atombombe.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0065
 Hiroshima før og etter bombingen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 File:HiroshimaNakajimaAreaInRuins.jpg
 Hiroshima etter bombingen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0182

 Hiroshima Peace Memorial

 Dette er den nærmeste bygningen som overlevde atombombingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0180
 Mannskapet som slapp atombomben "Fat Man" over Nagasaki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 Nagasaki
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fil:Nagasakibomb.jpg
 Bombingen av Nagasaki 9. august 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0181
 "Ground zero" der atombomben eksploderte over Nagasaki
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 File:Atomic bomb 1945 mission map.svg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0076
 7 august 1945  "The New York Times"  med d atombombing av Hiroshima
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 Januar 1944 Japanere overgi seg til amerikanerne på Marshalløyene.
 Japanerne var offer for indoktrinering. De militære myndigheten forlangte at de kjemet til døden.
 De sa at de allierte ikke var villige til å ta fanger. Soldatene var derfor overbeviste om at hvis de
 overga seg så ville de bli drept av fienden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
 Japanske soldater har likevel overgitt seg.
 
 
 
 TILBAKE