Your Company
 
Mennesker Yrker Dyr Naturen 1 Naturen 2 Gårdsbruk Utstyr Bygg Materialer Verktøy Skikker
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Daglig liv 1

 
 
 
 Image0026
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0040
 2012 med andre kulturers kalendere
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0041
 En kan bruke knokene for å hugse antall dager i månedene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0479
 Spa
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 Vi ser lett mennesker i gjenstander.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0045
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018