Your Company
 
Organisasjoner Ideologier Verdensbilde Oppdagelser 2 Atomkraft Symboler Diverse
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

 
 Image0158
 Image0159
 1947-2015 "Dommedagsklokken"
 Opprinnelig var "midnatt" en atomkrig.
 2007 Enhver situasjon som kan påføre ubotelig skade på menneskeheten
 (for eksempel klimaendringer ) ble regnet med.

 1953 Den nærmeste tilnærming til midnatt (to minutter) var resultat av tester av

 termonukleære våpen av USA og Sovjetunionen.

 1991-1995 Den maksimale avstanden etter "START" forhandlingene

 

 

 

 

 

 

Image0167

 2015 Mørke grønt: Land som US Department of State har utpekt som "State Sponsorer av Terrorism".

           Lyse grønt: Land som tidligere befant seg i denne kategorien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0208
 Image0211
 Image0212
 Frigjøringsdager / uavhengighetsdager som er offentlige fridager i forskjellige land
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0216
 Image0217
 9 mai Land som feirer denne datoen