Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Et.a

 
 
 
 Image0587
 Folkeforbundet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Mandater av Folkeforbundet:
 Frankrike i rosa: Syria og Libanon,Togo, Kamerun
 Storbritannia i grønt: Palestina,Transjoran,Irak,Tanganykia
 Belgia i gult: Rwanda-Burundi
 Sør-Afrika i lilla: Sør-Vest-Afrika
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0059
 FN ble etablet 26. juni  1945.
 FN består av 192 stater.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 FN's hovedkarter i New York i USA
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0061
 FN-bygningen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0062
 Salen til Generalforsamlingen
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Sikkerhetsrådet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:UN security council 2005.jpg
 Sikkerhetsrådet
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Security Council 2008.png
 USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike er faste medlemmer i Sikkerhetsrådet.
 Midlertidige medlemmer  i 2008 har grønn farge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:United Nations Economic and Social Council.jpg
 Økonomisk-  og sosialt råd
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0001
 1961-1971  U Thant (1909-1974) var FNs generalsekretær.
 Han var den tredje generalsekretæren etter Trygve Lie fra Norge og
 Dag Hammarskjöld fra Sverige.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0008
 1072-1981 Kurt Waldheim (1918-2007) var generalsekrtær i FN.
 Han var en østerisk diplomat.
 
 
 
 TILBAKE