Your Company
 
1.Verdenskrig Mellomkrigstiden 2.verdenskrig A 2.verdenskrig B 2.verdenskrig C Etterkrigstiden Org. Forskjel.
Home Historie 1 Historie 2 Historie 3 Religioner Kunstnere 1 Kunstnere 2 Kunst,bøker,film Forfattere Musikk Vitenskapsf. Daglig liv 1 Daglig liv 2 Gamle dager Startside

Et.b

 
 
 
 Image0065
 Den internasjonale domstolen ligger i Haag i Nederland.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image:Public hearing at the ICJ.jpg
 FN's internasjonale domstol i Haag
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0064
 FN's menneskerettighetskommisjon ligger i Strasbourg i Frankrike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0063
 FN's menneskerettighetskommisjon
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0067
 FN har organisasjoner med hovedkontor i  Genève i Sveits.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0072
 FN's bygningen i Genève i Sveits
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 FN's hovedkontor i Genève i Sveits
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0070
 FN har kontorer i Wien i Østerrike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0069
 FN- bygningene  i Wien i Østerrike
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0048
 1959 Den europeiske menneskerettsdomstolen ble opprettet.
 Den ligger ikke inn under FN. Medlemmer:
 Island · Irland · Italia · Kroatia · Kypros · Latvia · Liechtenstein · Litauen · Luxembourg ·
 Makedonia · Malta · Moldova · Monaco · Montenegro · Nederland · Norge · Polen · Portugal · 
 Romania · Russland · San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spania ·
 Sveits · Sverige · Tsjekkia ·Tyrkia · Tyskland · Ukraina · Ungarn · Storbritannia · Østerrike
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0049
 Den europeiske menneskerettsdomstolen ligger i Strasbourg i Frankrike.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0051
 En av rettssalene i Den europeiske menneskerettsdomstolen
 
 
 
 TILBAKE